Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Söka plats i fritidshem

Du ställer dig i kö till fritidshem och familjedaghem i vår e-tjänst. Kötiden räknas från den dag du gör ansökan. 

 • Ditt barn har rätt till fritidsplats till och med det år barnet fyller 13 år, och under den tid ni som vårdnadshavare arbetar eller studerar.
 • Om ditt barn för övrigt har behov av plats i fritidshem är omfattningen upp till 10 timmar/vecka.
 • Om ditt barn har behov av mer än 10 timmar, utan att ni som vårdnadshavare arbetar eller studerar, kan ni ansöka om dispens.
 • Ett barn kan endast ha en (1) fritidsplacering, även om barnet har ett växelvis boende. Undantag kan göras vid behov av nattomsorg.

Förtur i kön ges till:

 • Barn i behov av särskilt stöd, beslut fattas av handläggare på barn- och utbildningskontoret.
 • Syskon, om plats önskas i samma verksamhet där det äldre syskonet går.
 • Barn från verksamheter som har upphört.

Ansökan till fritidshem

 • Om ditt barn är folkbokfört i Norrtälje kommun kan du logga in på e-tjänsten för vårdnadshavare och beställa ett användar-id om du inte har ett sådant. Där finns också anvisningar om hur e-tjänsten fungerar.
 • Logga in och ansök om plats. Du hittar fritidshemmen under respektive grundskola. Det finns även några fritidshem som inte tillhör någon skola.
 • Registrera barnets tider (schema) och dina aktuella inkomstuppgifter i e-tjänsten. Vi behöver ha dessa uppgifter i god tid innan barnet ska börja i verksamheten. Du ansvarar också för att meddela förändringar i schema och inkomst till oss när det blir aktuellt.   
 • Glöm inte att fylla i eller uppdatera dina kontaktuppgifter, så att vi kan snabbt kan meddela dig när vi har ett erbjudande om plats.

Ansökan i e-tjänst för vårdnadshavare

Du som inte är folkbokförd i Norrtälje kommun, men vill att ditt barn ska gå i skola och fritidshem här, ansöker du om fritidshemsplats genom att fylla i en blankett. Innan platsen godkänns ska Norrtälje kommun inhämta ett yttrande från er hemkommun. Platsen bekräftas med ett beslut som skickas hem till er.

Om ditt barn går i en kommunal skola och fritids och flyttar till annan kommun under pågående läsår har hen rätt att gå kvar hela läsåret. Om du och ditt barn flyttar till annan kommun under pågående läsår och vill gå kvar i skola i Norrtälje kommun ska ni inför nytt läsår ansöka om skolplacering i Norrtälje kommun igen. 

Undantag gäller om ditt barn flyttar under årskurs 8 eller 9. Om ditt barn flyttar under årskurs 8 har hen rätt att gå kvar i årskurs 9. Innan platsen godkänns ska Norrtälje kommun inhämta ett yttrande från er hemkommun. Platsen bekräftas med ett beslut som skickas hem till er.

Ansökan för elev folkbokförd i annan kommun

 • Att ditt barn bor växelvis hos dig och sin andra vårdnadshavare är inte ett skäl för att barnet ska få plats i två olika fritidshem.
 • Om du önskar att ditt barn ska gå i ett fritidshem i en annan kommun av skäl som till exempel färdvägen till arbetet, ska du själv kontakta den andra kommunen.
 • Om det finns särskilda skäl för ditt barn att gå i en annan kommuns fritidshem ska den kommunen kontakta oss i Norrtälje kommun.
 • Du får erbjudande om plats via sms eller mejl.
 • Du har 14 dagar på dig att svara på erbjudandet.
 • När du tackar ja till en plats innebär det samtidigt att du accepterar våra regler för placering. Då du svarar ja till ett erbjudande tackar du automatiskt nej till de alternativ du gett lägre prioritet i din ansökan.
 • För att kunna börja med inskolningen av ditt barn måste du ha tackat ja till ditt erbjudande om plats. 
 • Du är själv ansvarig för att registrera aktuellt schema och aktuella inkomstuppgifter i e-tjänsten. 
 • Om du delar vårdnad om ditt barn med barnets andre vårdnadshavare ska ni gemensamt besluta om vilken fritidshem eller familjedaghem barnet ska gå i.
Senast ändrad: 2024-03-25