Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Roslagsskolan

Välkommen till Roslagsskolan!
Roslagsskolan är en 7-9 skola med hänförande utsikt belägen i centrala Norrtälje.

Skolmatsedeln för Roslagsskolan
Vecka 24
Måndag
2019-06-10
Falafel med klyftpotatis och tzatziki.
Kikärtscurry med klyftpotatis.
Tisdag
2019-06-11
Frukostkorv med couscoussallad och pepparrotssås.
Rotfruktspytt med kall sås.
Onsdag
2019-06-12
Pastasallad med kyckling och Rhode Island.
Vegetarisk pastasallad och Rhode Island.
Torsdag
2019-06-13
 
Fredag
2019-06-14
 
Vecka 25
Måndag
2019-06-17
 
Tisdag
2019-06-18
 
Onsdag
2019-06-19
 
Torsdag
2019-06-20
 
Fredag
2019-06-21
 
Vecka 26
Måndag
2019-06-24
 
Tisdag
2019-06-25
 
Onsdag
2019-06-26
 
Torsdag
2019-06-27
 
Fredag
2019-06-28
 

Hit kommer du enkelt med lokaltrafiken, det är endast en kort promenad från busstationen. Här jobbar dagligen ca 570 elever och ca 60 personal. Vi har en lugn arbetsmiljö som präglas av god arbetsro för våra elever. Vi arbetar medvetet utifrån några väl genomtänkta idéer baserade på modern skolforskning:

Lärarna och rektor: Vi har till övervägande del behöriga och legitimerade lärare och arbetar kontinuerligt med kollegialt lärande. Det innebär att vi lär tillsammans på skolan och följer den moderna skolforskningen. Under de två senaste åren har vi t ex arbetat kring Dylan Williams teorier kring formativ bedömning, Pauline Gibbons kring språkutvecklande lärande, betyg och bedömning och nu stundar Skolverkets utbildning Läslyftet. Stort fokus ligger således på att öka kvaliteten på elevers läs- och skrivförmåga som vi ser stadigt försämras vilket försvårar lärande i alla ämnen.

Rektor sedan två år tillbaka är undertecknad, Ann-Katrin Hegart. Jag vill se ständig rörelse framåt när det gäller utveckling på skolan. Det är många processer igång och en del tar längre tid men vi rör oss – framåt.
Istället för en lång ledningsdeklaration har jag valt tre honnörsord som vi under min tid på skolan har jobbat mycket kring: Uppdraget - Förhållningssätt - Professionalitet

Uppdraget: Varför är vi här? För vilka är vi till? Vad är vårt ansvar? Vi behöver ringa in vårt huvudsakliga ansvar och fokusera på det.
Utbildning är vårt område och det svåraste av allt är att sätta de professionella gränserna. Vad är medel och vad är mål?

Förhållningssätt: Skolan har efter en omorganisation fyra arbetslag, där tre av dem jobbar med enbart en årskurs i sex klasser, det fjärde laget är musiklaget som har en klass i varje årskurs och jobbar med musikinriktning. Målsättningen är att öka samarbetet mellan lärarna och att skapa en skola. Det innebär att vi behöver jobba med kultur och förhållningssätt på skolan. Vi är på väg!
Professionalitet: Vår ambition är att tillsammans med hemmen skapa bästa möjliga förutsättningar för unga människors lärande. Vårdnadshavare är bäst på sitt barn och vi är bäst på pedagogik. Tillsamman borde det kunna bli en oslagbar kombination!


Höga förväntningar, modern teknik och hemmens delaktighet – vi förväntar oss att du som elev gör ditt bästa, vi gör det genom att utmana och stötta. Hela tiden med digitala verktyg, successivt byter vi ut laptops mot läsplattor vilket ökar tillgänglighet och hemmets möjligheter att ta del av vad som pågår i skolan. I allt större utsträckning jobbar våra elever och lärare i Class Notebook som är precis vad det låter som – en digital arbetsbok. Allt är samlat: planering, arbete, återkoppling och omdömen.

Tillgängligt lärande: Vi vill öka begripligheten i lärandet genom att öka tematiska studier. Det innebär att undervisningen i högre utsträckning ska utgå ifrån problemställningar och/eller ett intresseområde som kan omfatta flera olika ämnen. Det ökar lärarnas möjligheter att samarbeta. De pedagogiska variationsmöjligheterna blir större och vi kan då möta varje elevs behov i större utsträckning.

Gruppen, individen, Elevhälsoteamet och Antimobbningsteamet: Vi lever i en individcentrerad tid vilket också har påverkat skolans värld. Vi tror dock att det finns ett stort behov av att jobba med gruppen och vill lyfta in det så viktiga arbetet med att få en grupp, klass att fungera tillfredsställande. Mår en klass väl ökar möjligheterna att den enskilde individen finner sig tillrätta och mår bra. Vi stärker gruppen och därmed individen.
Enskilda individer kommer dock att behöva mer individcentrerat stöd än andra och därför har vi utvecklat vårt elevhälsoteam genom ökat förebyggande arbete som har varit mycket lyckosamt, andelen elevhälsoärenden har sjunkit drastiskt under det senaste året. Skolan har ett aktivt antimobbningsarbete genom Antimobbningsteamet som arbetar nära individen och med täta uppföljningar. Alla i elevhälsoteamet finns på heltid på vår skola.

Välkommen!

Juni, 2017
Ann-Katrin Hegart, rektor Roslagsskolan

Mer om vår skola
 • Allmänna fakta
  • Årskurser 7, 8, 9
  • Antal elever i skolan 570
  • Behöriga lärare 79%
  • Elever per lärare 16,1
  • Andel elever med gymnasiebehörighet 92%
  • Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 236
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 8 - 2018
  • Antal svarande 158
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig ner 34%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 79%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 72%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen 84%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 67%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till mina åsikter 49%
  • Jag känner mig trygg i skolan 84%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 59%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 8 - 2017
  • Antal svarande 184
  • Svarsfrekvens 93%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 32%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 84%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 66%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska uppnå kunskapsmålen i alla ämnen 82%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 71%
  • Jag känner mig trygg i skolan 82%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 68%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 68%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 8 - 2016
  • Antal svarande 158
  • Svarsfrekvens 93%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 37%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 80%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 60%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska uppnå kunskapsmålen i alla ämnen 80%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 74%
  • Jag känner mig trygg i skolan 85%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 65%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 54%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 8 - 2015
  • Antal svarande 139
  • Svarsfrekvens 94%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 27%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 86%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 74%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen 85%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 84%
  • Jag känner mig trygg i skolan 85%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 63%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 59%
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.