Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Vår skola

Här hittar du information om Roslagsskolan, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Ung ungdomar skola

Vår vision

Alla har rätt att vara lyckliga - alla har rätt att lyckas!

Vårt arbetssätt

Varje elev får utvecklas i sin egen takt och utmanas till sin högsta förmåga. Det är viktigare att hitta det bästa inom sig själv än att vara bättre än andra.

Vi arbetar för att läroplanens värdegrund blir levande i samvaro med alla som arbetar inom skolans verksamheter, såväl vuxna som elever. Respekt och relationer är viktiga framgångsfaktorer som ska genomsyra vårt arbete med eleverna. Vi strävar efter att ha ett professionellt förhållningssätt i alla våra relationer och möten.

Vi utvecklar ständigt verktyg som stöd för kunskapsprocessen genom lokal pedagogisk planering, digitalt lärande och ett entreprenöriellt förhållningssätt. Detta skapar förutsättningar för att öka elevernas delaktighet och ansvar samt att elevernas intressen och talanger tas till vara. Vi använder oss av olika varianter av gensvar och respons för att öka elevernas förståelse av sin egen kunskapsutveckling. Det innebär också att elevernas inflytande och delaktighet i sin egen lärprocess ökar.

Alla pedagoger samverkar i arbetslag utifrån olika kompetenser. Genom ständig kompetensutveckling utökar lärarna sin professionalism och sitt kunnande. Fortlöpande utvärderingar och samarbete med föräldrar ligger till grund för ständiga förbättringar. För att öka föräldrarnas möjligheter att vara delaktiga i och följa sitt barns kunskapsutveckling och lärandet i vår verksamhet använder vi oss av lärplattformen Fronter samt skickar hem månads- och veckobrev. Vi skapar också möjligheter för föräldrar att möta varandra och prata om sitt föräldraskap. Genom vårt elevhälsoarbete kartlägger vi, följer upp och strävar efter att ge alla elever det stöd de behöver.

Vi lägger stor vikt vid att ge eleverna de grundläggande baskunskaper samt utveckla deras förmågor enligt det moderna samhällets krav. Med hjälp av kommunens satsning på utökade digitala lärhjälpmedel arbetar vi för att eleverna ska lära sig att hantera modern teknik. Eleverna lär sig att presentera sina kunskaper, kommunicera lokalt och globalt samt att kritiskt granska informationsflöde.

Alla skolämnen är viktiga för att skapa helhet i kunskapsutvecklingen. Eleverna på Roslagsskolan har med hjälp av elevens val fokus på Ma/No, idrott eller språkutveckling.

Om du vill utveckla ditt musikintresse, tycker om att uppträda och vill uppleva fin gemenskap, då är Roslagsskolans musikklasser något för dig! På skolan erbjuds modern utrustning för ensemblespel med tillgång till digital utrustning, stor musiksal, aula samt mindre rum för akustisk ensemble.

Organisation

På Roslagsskolan går cirka 560 elever i årskurserna 7, 8 och 9, organiserade i 19 klasser varav tre är musikklasser med kommunövergripande intagning.

Drygt 50 pedagoger arbetar på Roslagsskolan och de skapar med stor ämnesstolthet en miljö som på bästa sätt främjar lärande. Pedagoger och annan personal är indelade i arbetslag.

Varje arbetslag har en pedagogisk ledare som i samarbete med rektor leder, utvecklar och följer upp arbetet samt skapar ett gemensamt förhållningssätt till lärande och kunskapsutveckling. Vi deltar i lärarstudenters utbildning, VFU.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.