Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Här hittar du information om Roslagsskolan, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Mitt bästa för allas bästa 

Vårt arbetssätt

Alla elever har två pass i veckan med Tematiskt arbete. Detta är ett arbetssätt där flera ämnen jobbar tillsammans kring en frågeställning, en utmaning, ett fenomen eller något annat som binder ihop flera skolämnen. Det ger möjlighet att jobba med helheter istället för ämnesuppdelning, saker kommer i ett sammanhang och kvaliteten på undervisningen höjs därmed. Ofta blir det en mer stimulerande undervisning som uppmuntrar till egna initiativ och utmaningar. Lärarna i de aktuella ämnena samarbetar kring det aktuella temat och en stor frihet finns att göra nya gruppindelningar med olika syften. 

Arbetsron på skolan är god. Det innebär inte att det alltid är knäpptyst med elever i raka bänkrader, det innebär att klimatet i klasserna möjliggör det arbete som klassen ska genomföra. På flera lektioner har vi dubbel bemanning vilket innebär att det förutom läraren finns ytterligare en vuxen, en resurs- eller lärarassistent i klassrummet. 

Vi jobbar digitalt då varje elev lånar en iPad under sina tre år hos oss. One Note blir elevens arbetsbok och i lärplattformen Unikum finns bl. a. planeringar, omdömen och uppgifter. 

Lärarna planerar för att ge varje elev utmaningar så att alla har möjlighet att komma vidare i sin lärandeprocess utifrån sin nivå. 

Skolans fyra fokusområden finns i vår Transformationskarta Roslagsskolan Transformationskarta 2022-24.pdf som sträcker sig över tre år. Denna revideras varje år. 

Skolans musikklasser söker du till genom en ansökan som ligger tidigare än det ordinarie skolvalet och som innebär en audition på ditt instrument eller sång. Musikklasserna har lite mer undervisningstid än övriga klasser och ibland kan det innebära deltagande i konserter eller föreställningar på kvällstid. Målet för musikundervisningen är att få en bred och varierad musikutbildning.  

Hemmet 

Ni därhemma har en mycket stor betydelse för hur det kommer att gå för ditt barn i skolan. Er attityd och hur ni pratar om lärare, lärande och skolan i allmänhet kommer att färga ditt barns inställning till skolarbetet. 

Ni därhemma har naturligtvis ovärderlig kunskap om den person som är vår elev. Vi, å andra sidan, har stor kunskap om lärande och pedagogik. Tillsammans har vi alltså mycket goda utsikter att bli ett Dreamteam kring ditt barn/vår elev. Ett gott samarbete är därför av största vikt. 

Vi vill därför att du alltid pratar gott om skolan, finns kritik, frågor, funderingar eller förslag, ta det direkt med oss! 

Organisation 

På Roslagsskolan går idag ca 600 elever fördelade på tre årskurser, 7, 8 och 9 och 21 olika klasser. Ca 45 pedagoger arbetar på Roslagsskolan. De allra flesta är behöriga och med stor ämnesstolthet skapar de en miljö som främjar kunskap, förmågor och lärande. Lärarna och övrig pedagogisk personal är indelade i fem olika arbetslag. Varje arbetslag har en lagledare med stort mandat att leda den dagliga verksamheten. Lagledarna utgör skolans pedagogiska ledningsgrupp tillsammans med rektor, biträdande rektor och administratör. 

Vi deltar i lärarstudenters utbildning genom att ta emot lärarkandidater. 

Elevhälsan 

Roslagsskolan har förmånen att ha 2 skolsköterskor, 1,5 kuratorer och 1 SYV och ett antal lärarassistenter. Tillsammans med sin lagledare utgör elevhälsan en viktig del i skolans arbete. Vi arbetar förebyggande och främjande med gruppstärkande insatser då vi menar att om våra klasser mår gott som grupp är sannolikheten att individerna i gruppen mår gott betydligt större. Att må bra är en viktig förutsättning för att kunna jobba mot målet, dvs. lärande och utveckling. 

                                                                     Ann-Katrin Hegart, rektor 
                                                                     Oktober 2022

Senast ändrad: 2022-10-12
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.