Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om Roslagsskolan

Här hittar du information om Roslagsskolan, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

"Mitt bästa för allas bästa" 

Det innebär att vi försöker göra vårt bästa för eleverna och att vårt förhållningssätt ska genomsyras av att vi förväntar oss att eleverna försöker göra sitt bästa. Vi anser att det är en väg att gå, för att skapa en trygg skola där fokus ligger på undervisning och inlärning. 

Under läsåret arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete för att skapa goda förutsättningar för våra elever. Förutsättningar att lära och utvecklas i sin roll som demokratiska medborgare. När läsåret är slut sammanställs vårt arbete i en kvalitetsrapport. I arbetet med denna identifierar vi utvecklingsområden för skolan. Utvecklingsområdena sammanställs i vår Transformationskarta som ligger till grund för kommande läsårs fokusområden och visar indikationer som vi vill se för att veta att vi är på rätt väg. Utifrån Transformationskartan arbetar varje arbetslag fram hur de ska arbeta för att nå de indikationer vi skrivit fram under varje fokusområde. 

Fokusområden under 2023 är: 

  • Trygghet och studiero
  • Betyg och bedömning
  • Främjande och förebyggande arbete 

 

Vårt arbetssätt

Vi arbetar såväl digitalt som analogt på skolan. Elever i årskurs 8 och 9 använder Ipads och från och med detta läsår introducerar vi datorer för elever i årskurs 7. 
I år möjliggörs också inköp av fysiska läromedel i högre grad, vilket vi är glada för, då vi ser att elever i högre grad har behov av fysiska läromedel.  

Undervisningen ska vara varierande och stimulerande, samt ge de utmaningar som för att varje elev har möjlighet att komma vidare i sin lärprocess. Vi anser att det är viktigt för elevens lärande och studieron att ha tydlig struktur på lektionen, att eleven vet vad som händer under lektionen och att lektionen har en tydlig start och ett bra avslut för att markera, att under den här tiden har vi undervisning och det är då vi ska lära oss. 

Samarbetet med Vårdnadshavare

För att det ska gå så bra som möjligt för våra elever vill vi samverka med er vårdnadshavare. Ni är viktiga i era barns skolgång. Ni vårdnadshavare känner den person som är vår elev och skolan har kunskap om lärande och pedagogik, tillsammans ska vi skapa de bästa förutsättningar för våra unga. I samarbetet ingår att vi på skolan hör av oss hem ibland, t.ex  när vi känner oro eller behöver stöd av er vårdnadshavare och som vårdnadshavare, hör ni av er till oss när det är något vi behöver känna till ,har kritik, funderingar, frågor eller dylikt. Vårt gemensamma förhållningssätt är att vi vill göra vårt bästa tillsammans, för att eleven ska ha det bra i skolan och lära sig så mycket som möjligt.

Organisation 

Roslagsskolan är en högstadieskola i central Norrtälje. Vi har 20 klasser fördelade på årskurs 7-9. Tre av klasserna är musikklasser, som har intag från hela kommunen. På skolan går ca 520 elever och det är ungefär 70 anställda varav ca 45 är pedagoger. De flesta lärare är behöriga i år, eller på mycket god väg att bli det. Vi har fem arbetslag på skolan som leds av en arbetslagsledare som också är med i skolans Pedagogiska ledningsgrupp (PLG), där rektorer, administratör och specialpedagog också ingår. 

Skolan har ett elevhälsoteam som består av specialpedagog, kuratorer, skolsköterskor, studie-och yrkesvägledare, skolpsykolog samt rektorer. 

På skolan undervisar arbetslaget från årskurs 7 upp till årskurs 9 och alla elever har en mentor. 

Musikklasser

Skolans musikklasser söker du till genom en ansökan som ligger tidigare än det ordinarie skolvalet och som innebär en audition på ditt instrument eller sång. Musikklasserna har lite mer undervisningstid än övriga klasser och ibland kan det innebära deltagande i konserter eller föreställningar på kvällstid. Målet för musikundervisningen är att få en bred och varierad musikutbildning.

Läs mer om musikklassen och hur du ansöker här

Elevhälsan 

Roslagsskolan har ett elevhälsoteam (kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och skolpsykolog) som främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan samarbetar med pedagoger och övrig personal. Målet är att alla ska ha det så bra som möjligt då det främjar lärandet. 

Senast ändrad: 2023-10-05