Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om Roslagsskolan

Sedan jag tillträdde som rektor för snart fem år sedan har vårt arbete varit fokuserat på att förverkliga det som jag vill illustrera med mina tre honnörsord: Uppdraget-Förhållningssätt-Professionalitet. 

Det har inneburit att vi lagt stor vikt vid att öka samarbetet på skolan. Samarbetet mellan kollegor och samarbetet mellan arbetslag. Resultatet är imponerande. Numera är det en självklarhet att skapa ett team med några kollegor och tillsammans driva ett tematiskt arbete (Se Vår skola) liksom sambedömning och samplanering genomförs tillsammans med ämneskollegor. Det finns nu en hjälpsam kultur att dela bland personalen, bra planering delas, goda idéer bjuds det på och svårigheter löser man sällan ensam. 

Ett positivt förhållningssätt är viktigt – vi försöker se möjligheter istället för hinder, kreativa lösningar knådas fram för att hitta framkomliga vägar där det inledningsvis kan se snårigt ut. Ofta lyckas vi riktigt bra, ibland mindre bra men vi har alltid försökt. 

En vilja till ständig utveckling finns. Jag är av den bestämda åsikten att vi måste sträva mot en utveckling och kvalitetsförbättring kontinuerligt. Ibland går det långsammare och ibland med stora kliv, ständig framåtrörelse. Resultaten på skolan har höjts märkbart. 

Att bemästra bedömning och betygssättning är oerhört komplext och vi har därför lagt tid och kraft för att förkovra oss. Givande arbete i mindre arbetsgrupper under längre tid under ledning av våra förstelärare har givit oss en större samsyn och säkrare tolkning av Läroplanens kunskapskrav. 

Lärarna liksom arbetslagsledarna har stort mandat. De behöver kunna fatta beslut nära verksamheten och ibland snabbt, verksamheten behöver styras mot de mål vi tillsammans satt upp.

Elevhälsan utvecklar just nu samarbetet med den pedagogiska personalen. Detta med anledning av att behoven har både förändrats och ökat under senare år. Fler elever behöver idag stöd, både i skolarbete och den psykiska hälsan. 

Trygghetsteamet finns till för insatser när mobbningssituationer uppstår. Mentorerna finns hela tiden för eleven men även andra instanser kan göra insatser för att eleven ska ges goda förutsättningar att utvecklas positivt i sitt lärande. Studion är ett nytillskott i den vägen: det är en studio dit elever efter placering av specialpedagog får tid för stöd i olika ämnen under ledning av specialpedagog.  

I nuläget har vi klasser med ca 30 elever i varje men ofta finns en extra vuxen i klassrummet, en lärar- eller resursassistent. Assistenterna jobbar proaktivt med stöd till elever, men också till läraren som då blir fri att ge stöd till mer behövande elever. Vi har en engagerad, kunnig och kompetent lärarkår och professionella assistenter. 

De elever som har mycket svårt med det stora sammanhanget kan få stöd i vår lilla grupp kallad Flexen. Platserna är få och därigenom blir Flexens arbete framgångsrikt för dessa elever. Placering sker genom specialpedagogen. 

Vi vill utmana, bilda, utveckla, stärka och utbilda varje elev.  

 

                                                                                      Ann-Katrin Hegart, rektor 
                                                                                       Oktober 2021

Senast ändrad: 2022-06-02
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.