Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Vår vision

Långsjöskolan – en välkomnande skola. Här får alla möjlighet att växa och ges rättighet att nå kunskapskraven.

Trygghet för lärande
Lärande för utveckling
Utveckling för alla

Vårt arbetssätt

Vårt främsta uppdrag är att ge varje elev möjlighet att utveckla förmågor, erövra kunskap och nå de mål som uttrycks i läroplanen. Våra elever idag är morgondagens vuxna och vi har även ett uppdrag att förbereda eleverna för ett liv utanför och efter skolan. Därför är det viktigt för oss att

  • skapa förutsättningar för våra barn/elever att utvecklas till kritiskt tänkande individer med stark social kompetens, väl förberedda för livet i ett samhälle som ständigt förändras
  • överföra de demokratiska värderingar som vårt samhälle står för
  • öppna dörren till det kulturarv som finns i Sverige och i vår omvärld.

För att lyckas med uppdraget jobbar vi på Långsjöskolan nära tillsammans, såväl olika yrkeskategorier som över årskurs- och stadiegränser. Eftersom Långsjöskolan är en 4-9-skola kan våra elever verkligen dra nytta av denna helhetssyn och vårt samarbete. 

För ett meningsfullt och aktuellt lärande använder vi bl a IKT, informations- och kommunikationsteknik, i olika former. Alla undervisningssalar har storbildsprojektorer och dator-/iPadtätheten för eleverna är hög. Exempelvis har alla elever i åk 4-9 en iPad som används i undervisningen för lärandet. Att utveckla förmågorna i att skriva, läsa, söka och sammanställa information, kritiskt granska, jämföra, analysera och räkna är ständigt aktuellt. Men lika viktigt är att ge bra förutsättningar för kunskaper i de praktiskt estetiska ämnena vilket vi gör genom välutrustade idrotts-, slöjd-, bild-, musik- och hemkunskapssalar. Även de naturorienterande ämnena, NO, har en väl anpassad institution.

Självklart är eleverna delaktiga i sin egen arbetsmiljö men även föräldrarnas synpunkter är viktiga för oss. Via klassråd, elevråd och matråd för eleverna och föräldramöten för vårdnadshavarna erbjuds forum för att diskutera skolans vidare utveckling.

Undervisningen är individanpassad för att främja varje elevs lärande. Eleven ska göras delaktig i planeringen av sitt arbete och i sin individuella utvecklingsplan. Kriterier och mål ska vara tydliga för alla.

Organisation

Skolans lärare och fritidspersonal är organiserade i årskursteam där varje team har en pedagogisk teamledare som leder skolans arbete tillsammans med skolans rektor och biträdande rektor.

Långsjöskolans plan mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserierPlan mot kränkande behandling 21-22

Senast ändrad: 2022-05-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.