Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Vår skola

Lärare med elever ute på skolgården med surfplatta

Vår vision

Långsjöskolan – en välkomnande skola. Här får alla möjlighet att växa och ges rättighet att nå kunskapskraven.

Vårt arbetssätt

Vårt främsta uppdrag är att ge varje elev möjlighet att erövra kunskap och nå de mål som uttrycks i läroplanen. Dessutom tycker vi att det är viktigt att

  • skapa förutsättningar för våra barn/elever att utvecklas till kritiskt tänkande individer med stark social kompetens, väl förberedda för livet i ett samhälle som ständigt förändras
  • överföra de demokratiska värderingar som vårt samhälle står för
  • öppna dörren till det kulturarv som finns i Sverige och i vår omvärld.

För att lyckas med uppdraget jobbar vi på Långsjöskolan nära tillsammans, såväl olika yrkeskategorier som över årskurs- och stadiegränser. Eftersom Långsjöskolan är en F-9-skola kan våra elever verkligen dra nytta av denna helhetssyn och vårt samarbete. 

För ett lustfyllt lärande använder vi IKT, informations- och kommunikationsteknik. Alla undervisningssalar har storbildsprojektorer och dator-/ipadtätheten för eleverna är hög. Att utveckla skrivandet och läsningen och matematikkunskaperna är ständigt aktuella mål. Men lika viktigt är att ge bra förutsättningar för kunskaper i de praktiskt estetiska ämnena vilket vi gör genom välutrustade slöjd-, bild-, musik- och hemkunskapssalar. Även de naturorienterande ämnena, NO, har en väl anpassad institution.

Självklart är eleverna delaktiga i sin egen arbetsmiljö men även föräldrarnas synpunkter är viktiga för oss. Via klassråd och elevråd för eleverna och enhetsråd och föräldramöten för föräldrarna erbjuds forum för att diskutera skolans vidare utveckling.

Undervisningen är individanpassad för att främja varje elevs lärande. Eleven ska göras delaktig i planering av sitt arbete och i sin individuella utvecklingsplan. Kriterier och mål ska vara tydliga för var och en.

Organisation

Skolan består av årskursarbetslag där varje arbetslag har en pedagogisk ledare som leder skolans arbete tillsammans med skolans rektor och biträdande rektor.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.