Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om Långsjöskolan

Här hittar du information om Långsjöskolan, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Långsjöskolan – en välkomnande skola.

Skolan främjar alla elevers utveckling och lärande.

Våra ledord är:

Trygghet, lärande och utveckling.

Vårt arbetssätt

Här ges eleverna goda förutsättningar att utveckla förmågor, erövra kunskap och nå de mål som uttrycks i läroplanen. Vi arbetar tillsammans, både över olika yrkeskategorier, årskurs- och stadiegränser.

Undervisningen är individanpassad för att främja varje grupps och varje elevs lärande. Eleverna görs delaktiga i planeringen av sitt arbete och i sin individuella utvecklingsplan. Kriterier och mål är tydliga för alla.

Organisation

Skolans lärare och fritidspersonal är organiserade i årskursteam och arbetslag. Varje lag leds av arbetslagsledare tillsammans med rektor och bitr. rektor. Långsjöskolan har cirka 450 elever.

Senast ändrad: 2023-02-28