Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vår skola

Här hittar du information om Bålbroskolan.

Alla barn i vårt upptagningsområde är välkomna till Bålbroskolan, en nybyggd F-3 skola i Rimbo. Här går ca 270 elever fördelade i fyra årskursarbetslag i skolan.

Varje arbetslag har sin egen hemvist där eleverna har möjlighet att ha sin skolvardag från 06-18 eftersom skola och fritids har gemensamma lokaler att uppfylla sina läroplaners mål i. Vår skoldag för år F-2 är 8.20-13.15 och år 3 har detsamma förutom två längre dagar i veckan, då de slutar 14.40 på tisdagar och torsdagar.

Eleverna arbetar i sina årskursteam tillsammans med sin mentor och de andra lärarna och fritidspersonalen i teamet. Vi är 3-4 grupper inom varje årskursteam, där varje grupp har sin mentor. Lärar- och fritidsteamen följer eleverna under deras tid på Bålbroskolan. De ansvarar för att planera, genomföra och följa upp elevernas lärande och kommunicera det med vårdnadshavare.

Vi arbetar för att få elevernas nyfikenhet och lust att lära att utvecklas till ett mål om livslångt lärande, där varje elevs förutsättningar blir nyckeln till vår gemensamma framgång där elev, lärare och vårdnadshavare arbetar tillsammans för barnets bästa. Samverkan mellan skolan och hemmet är nyckeln till elevers utveckling.

Vi har skolsköterska och/eller kurator på plats de flesta dagarna i veckan. Skolsköterska och kurator ingår också i Bålbroskolans elevhälsoteam som arbetar förebyggande och främjande för att stärka alla elevers möjligheter att nå de för verksamheten uppsatta målen med utbildningen.

Bålbroskolan organiserar för modersmålsundervisning efter skolans ordinarie undervisningstid. Modersmålsundervisning är något som du själv som vårdnadshavare ansöker om till modersmålsenheten i Norrtälje kommun. Fråga ditt barns mentor om du vill veta mer om det. Vi har också flera studiehandledare som arbetar tillsammans med våra årskursteam för att stötta elever med annat modersmål i deras utbildning. Vi har idag 18 olika modersmål representerade på skolan.

På skolan har vi ett tillagningskök med kock och biträden som lagar och serverar våra måltider. Målet är att laga maten från grunden, varierat och anpassat, för att mätta eleverna så att de orkar hela dagarna. Se gärna https://skolmaten.se/balbro-skola/ för matsedel.

Vi har i vår nybyggda skola som öppnade 2020 entréhallar där varje årskurs har sin egen ytterdörr som leder till årskursens kapprum. Via en bred korridor tar sig elevgruppen till årskursens hemvist. Det vi kallar hemvist innehåller ett storklassrum, två mindre klassrum, två grupprum en större öppen yta, ett lärarrum samt ett mediarum och verkstad/bildsal/slöjdsal som man delar med årskursen bredvid. Vi har också musiksal, en stor sporthall som vi nyttjar både under skoltid och fritidstid, vi har ett skolbibliotek och en fantastisk skogsmiljö alldeles utanför skolans inhägnade, välplanerade skolgård. Skogsmiljön finns avbildad i vår fina matsal i en stor målning som är gjord till oss.

Vi vill också berätta att vi har en stor parkering med 350 parkeringsplatser vid vår skolgård och den stora sporthallen på Rånäsvägen där man parkerar om man lämnar och hämtar sitt barn med bil. , Utanför skolan är det en 30-sträcka som vi tänker att alla föräldrar är extra bra på att hålla hastigheten på för barnens bästa. Om man bor längre från skolan kan man vara berättigad till skolskjuts, det ansöker du som vårdnadshavare om. Mer info om skolskjuts finns här skolskjuts Norrtälje kommun (norrtalje.se)

I vårt samarbete med SISU Uppland och projektet rörelsesatsning i skolan så vill vi lyfta, om så är möjligt, att eleverna går till skolan tillsammans med någon vuxen.

I samma hus som skolan finns den fristående verksamheten Rimbo kulturskola dit flera av våra elever är anmälda till och deltar i tex instrumentundervisning under eftermiddagstid.

Inför förskoleklass

Läs gärna om vår skola här på sidan för att få en bild av vår organisation.

Maila eller ring gärna mig, Sara Björklund, se kontaktuppgifter längre ner i texten, så ska jag försöka svara på de frågor ni har inför skolvalet. Om så är möjligt kommer vi i maj att bjuda in till ett informationsmöte inför övergången från förskolan till Bålbroskolan, om det inte är möjligt kommer vi ut med information till er på annat vis. Då presenterar vi organisationen och personalen som kommer att arbeta med era barn och hur de arbetar. Vi går då igenom några skillnader mellan skola och förskola, en stor skillnad är skolplikten, elevhälsans funktion, hur fritids fungerar och ni har möjlighet att ställa frågor. Övergången från förskolan till skolan sker den 1 juli, så om man är i behov av fritidsplacering under sommaren behöver man meddela det i samband med detta möte. Inför övergången mellan förskola och skola sker överlämningssamtal med ert barns förskola eller familjedaghem. Den överlämningen har ni i samarbete med de pedagoger ert barn träffar idag planerat så att ni godkänner att vi får ta del av informationen. Ju mer information vi kan få ta del av desto lättare har vi att möta ert barn i skolans värld. I en del fall finns omständigheter och behov som vi , vårdnadshavare, förskola/familjedaghem och skola gärna träffas kring innan skolstart för att planera en bra skolgång. Då meddelar ni ert barns nuvarande omsorg  att så önskas, så kontaktar de oss för planering av tid.

Om du har frågor om förskoleklass, välkommen att höra av dig till oss

Rektor Sara Björklund
sara.bjorklund@norrtalje.se
0175 73963

Administratör Therese Johansson
Therese.johansson@norrtalje.se
0175 74045

Senast ändrad: 2023-12-06