Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskola kan få skolskjuts till den skola som eleven blivit placerad i. Ansökan om skolskjuts ska göras för varje läsår.

Buss på väg.

Avstånd mellan hemmet och skolan

För att ditt barn ska få skolskjuts ska avståndet mellan ert hem och skolan vara minst:

  • 2 kilometer för förskoleklass – årskurs 3 
  • 3 kilometer för årskurs 4 – 6  
  • 4 kilometer för årskurs 7 – 9. 

Skolskjuts kan innebära, kollektivtrafik (busskort, båtkort), skoltaxi/sjötransport, beställningstrafik eller självskjutsersättning.

Ansökan om skolsjuts

Ansökan om skolskjuts via E-tjänst

Om du fått besked om beslut och vill ta del av detta via vårdnadshavarportalen, klicka på länk nedan. Du måste använda e-legitimation för att ta del av beslutet.

Vårdnadshavarportalen

Om du väljer en annan skola

Om du väljer en annan skola till ditt barn än den som ditt barn har blivit anvisad till har barnet inte rätt till skolskjuts. Barnet får ett busskort om kravet på avstånd är uppfyllt och att ansökan ska in.

Här hittar du SL reseplanerare               

Här kan du läsa mer om säkerhet och ansvar

Skolskjuts vid växelvis boende

Om du och barnets andra vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos er båda, kan du ansöka om skolskjuts från den adress där barnet inte är folkbokfört. Kravet för detta är att ni, båda vårdnadshavarna, är folkbokförda i Norrtälje kommun och att ditt barn går i den skola som kommunen anvisat.

Skolskjuts vid särskilda skäl

Om ditt barn har en funktionsnedsättning, eller om trafikförhållandena är svåra eller det finns andra särskilda omständigheter, kan ditt barn beviljas skolskjuts utan att villkoren för färdvägens längd är uppfyllda. Då behöver du ansöka om detta.

Studerande på gymnasiesärskola

Du kan också ansöka om skolskjuts om du går på gymnasiesärskola.

Ansökan om skolskjuts via e-tjänst


För dig som saknar möjlighet till digital identifiering, eller av annan anledning inte kan göra din ansökan via e-tjänst – klicka för blankett här

Om ditt barn råkat ut för en olyckshändelse och behöver skolskjuts träder in.

kommunens olycksfallsförsäkring 

Lämna synpunkter/avvikelser till Sirius gällande resor

Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller vill rapportera en avvikelse när det gäller skolskjutsen så behöver du skicka e-post till avvikelser@siriusomsorg.se. Det är viktigt att synpunkten/avvikelserapporten innehåller uppgifter så att de kan spåra händelsen för att åtgärda eventuella brister och felaktigheter. Avvikelserapporten behöver innehålla uppgift om resenären, tidpunkt för resan samt mellan vilka adresser resan har skett eller skulle ha skett.
 
Om det gäller synpunkter på bemötande vid telefonkontakt med Sirius så behöver tidpunkten för samtalet anges, vilket växelnummer man har ringt samt det nummer man har ringt ifrån för att de ska kunna spåra händelsen/samtalet.
 
Vi har framfört problemet med långa väntetider för att komma fram till Sirius via telefon. Vi har även påtalat vikten av att man som vårdnadshavare får återkoppling på synpunkter/avvikelser och att chaufförerna informerar om eventuella förseningar i god tid. 

Kontakt med Sirius i övriga frågor

Telefon: 0176-29 22 01

Mer om skolskjuts

Säkerhet och ansvar

Riktlinjer för skolskjuts i grundskolan.pdf

Här kan du få riktlinjerna för skolskjuts upplästa

Riktlinjer för skolskjuts

Här kan du få riktlinjerna för skolskjuts upplästa
Till Grundskola och fritidshem
Senast ändrad: 2021-11-30
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.