Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Säkerhet och ansvar vid skolskjuts

Här hittar du information om vad kommunen, entreprenören, skolan och du som förälder har för respektive ansvar när ditt barn använder skolskjuts. Till exempel när det gäller säkerhet, missad skolskjuts och trafiksäkerhetsregler .

Buss 677 på väg mot Norrtälje.

Ansvar på morgonen

Som vårdnadshavare ansvarar du för ditt barn fram tills han eller hon kliver på skolbussen, buss i linjetrafiken eller båtskjutsen. Kommunen har sedan huvudansvaret för ditt barn, men entreprenören för skolskjutsen ansvarar för ordningen och trafiksäkerheten under färden. 

Ansvar vid hemresan

Personalen på skolan är ansvarig för ordningen vid hållplatsen fram till dess att ditt barn kliver på bussen. Kommunen har sedan huvudansvaret för ditt barn, men entreprenören för skolskjutsen ansvarar för ordningen och trafiksäkerheten under färden. 

Om eleven missar skolskjutsen

Du som vårdnadshavare är ansvarig för att ditt barn kommer till skolan och från skolan om barnet missar skjutsen.

Om ditt barn missar skjutsen på grund av undervisningen i skolan, är det skolans ansvar att ordna med hemskjuts. 

Säkerhet ombord på bussar

Skolskjuts sker i första hand med kollektivtrafik (SL/Nobina). SL har som målsättning att det ska finnas bälten i alla bussar i linjetrafik. På de bussar som kommunen upphandlat för skolskjutsuppdrag finns det bälten ombord.

Trafiksäkerhets- och ordningsregler 

Rektorn på ditt barns skola är ansvarig för att utbilda eleverna i trafiksäkerhets- och ordningsregler som gäller på bussarna. Om ditt barn bryter mot sådana regler genom att till exempel inte sitta ner under pågående färd kommer rektorn att kontakta dig som vårdnadshavare.

Läs mer om skolskjutsar här

Senast ändrad: 2022-08-12