Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Ekosystemtjänster

En väl fungerande stad är full av liv. Inte bara mänskligt liv utan också ett liv av gräs, träd, bin, och fåglar.Växter renar vatten, fåglar ger sång, parker ger blomsterprakt och skogsdungar ger skugga och öppnar upp för lek. Naturen i staden är mycket viktig. Lika viktig som service och pendlingsmöjligheter.

En stor del av befolkningen flyttar idag in till staden från landsbygden. Men vi är fortfarande helt beroende av naturen både på landet och i staden. Naturen ger oss mat, rent vatten, syre och behaglig temperatur. Enligt Johan Colding, verksam vid Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi (KVA) i Stockholm och publicist i Forskningsrådet Formas webbtidning, behövs både natur och fungerande ekosystem för att vi människor ska leva och må bra i staden.

Det finns många olika men snarlika definitioner på begreppet ekosystemtjänst. Här tolkas ekosystemtjänster som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande, samma definition används av TEEB (The Economics of Ecosystem and Biodiversity). Ekosystemtjänster är ett begrepp som skapar bryggor mellan olika kompetenser och underlättar arbetet med att planera den hållbara staden. Trots att ekosystemtjänster är nödvändiga för människans välbefinnande och välfärd tar vi dem ändå ofta för givna.

Senast ändrad: 2017-06-28