Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bevarandeprogram för Norrtälje stad

Den 3 mars 1981 fastställde kommunfullmäktige ett program för bevarande av Norrtälje stadskärna. Syftet var att ge kommunens invånare god upplysning om stadskärnans bebyggelse liksom tankegångarna kring dess framtida utformning.

Bygg- och miljönämnden beslutade under 2008 att en ändring och uppdatering av bevarandeprogrammet var nödvändig då nästan 30 år har gått och mycket förändrats i stadskärnan. För att öka tillgängligheten till materialet behövdes dessutom en modernisering och digitalisering. 

Målsättningen har varit att i första hand skapa ett uppdaterat verktyg och en vägledning för hur den del av stadskärnan som ligger inom riksintresset för kulturmiljövården ska bevaras och vårdas, men också en vägledning för hur stadskärnan framöver ska utvecklas. 

Arbetet med att uppdatera och ändra bevarandeprogrammet har främst omfattat de delar som handlar om allmän platsmark samt kvartersmark. 

För mer information

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter, 0176 710 00

Till Trafik & stadsplanering
Senast ändrad: 2022-10-24
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.