Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Tips och rådgivning

Så sköter du din enskilda brunn och dit kan du vända dig för rådgivning och problemlösning.

Med ansvaret för en egen brunn kan en del frågor och utmaningar uppstå. Här ger vi tips och svarar på vanliga frågor. Om du har fler frågor kan du kontakta oss, se kontaktuppgifter på denna sida. 

Så sköter du din brunn

Försörjs din fastighet med vatten från en enskild vattentäkt, bör du ta hänsyn till vad som rekommenderas kring underhåll och provtagning för att säkerställa att vattnet håller en god kvalitet och kvantitet.

Vi rekommenderar Livsmedelsverkets faktaskrift ”Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk” som bland annat ger dig grundläggande checklistor för underhåll och åtgärder du kan följa för att säkerställa att ditt dricksvatten har god kvalitet och finns i tillräckliga mängder.
Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk hos Livsmedelsverket (pdf)

Analysera ditt vatten minst var tredje år

Visste du att Livsmedelsverket rekommenderar att små dricksvattenanläggningar för privat bruk analyseras minst vart tredje år? Och att det kan finnas anledningar till att analysera vattnet oftare, framför allt om det finns små barn i hushållet eller när man misstänker en förändring som kan påverka vattnets kvalitet.
Provtagning av egen brunn

Saltvatteninträngning

Norrtälje är en kustnära kommun som till största delen ligger under den så kallade "marina gänsen", vi tillhör alltså de områden som någon gång efter den senaste nedisningen varit täckt av salt eller bräckt vatten. Du kan läsa mer om det i Livsmedelsverkets skrift, men kort sagt så bör man vid brunnsborrning i kustnära områden beakta att saltvatten kan tränga in i vattentäkten om brunnen borras för djupt eller om man har ett för stort vattenuttag. Under sommaren eller i tätbebyggda områden kan det vara extra kritiskt.

Inledande åtgärder vid saltvatteninträngning kan vara att höja pumpen i brunnen och minska vattenförbrukningen. Läs mer i Livsmedelsverkets skrift.
Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk hos Livsmedelsverket (pdf)

För att skydda Norrtälje kommuns grundvattenförekomster kommer det från och med 1 april 2023 att vara anmälnings- eller tillståndspliktigt att borra för dricksvatten inom utvalda områden i Norrtälje kommun. Anledningen till detta är att säkerställa grundvattenförekomsternas kvalitet och kvantitet nu och i framtiden. 
Borra egen brunn

Rådgivning och problemlösning

Har du frågor eller problem med saltvatteninträngning i din brunn? Vill du ha information kring vilka riskområden som finns i kommunen? Kontakta samhällsbyggnadskontoret, Utvecklingscentrum för vatten eller en certifierad brunnsborrare.

Fråga oss på samhällsbyggnadskontoret 

Under konstorstid kan du ställa dina frågor till samhällsbyggnadskontoret till Kontaktcenter. Vi har även kvällsöppet på de allra flesta torsdagar. 

Rådgivning på Utvecklingscentrum för vatten

Utvecklingscentrum för vatten erbjuder opartisk och kostnadsfri rådgivning för kommuninvånare med enskilt vatten eller avlopp. Här erbjuds även temadagar, utställningar av olika VA-lösningar och utbildningar. Utvecklingscentrum för vatten är en verksamhet under kommunens dotterbolag Campus Roslagen AB.
Utvecklingscentrum för vatten 

Kontakta en brunnsborrare

Du kan också kontakta en certifierad brunnsborrare för att ställa frågor.
Sök certifierade brunnsborrare hos RISE

Senast ändrad: 2023-03-27