Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Borra egen brunn

Detta gäller för dig som vill borra egen brunn. Här hittar du lagar, regler och tips. Du kan även söka i vår karta för att se om din fastighet omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt.

Vid borrning av vattentäkt rekommenderar vi att du kontaktar en certifierad brunnsborrare. En certifierad brunnsborrare har dokumenterad kunskap och erfarenhet av brunnsborrning och dessutom har företaget där den certifierade brunnsborraren arbetar, en ansvars- och miljöförsäkring.

Innan du borrar en egen brunn kan du först kontakta oss för att få information om det planeras kommunalt vatten och avlopp i området där du bor.
Kontaktcenter Norrtälje kommun

Ny lag från april 2023

Från och med 1 april 2023 är det anmälnings- eller tillståndsplikt för att borra ny dricksvattentäkt inom vissa områden.

Hitta certifierade brunnsborrare

Certifiering ska ske enligt de krav som Sveriges geologiska undersökning (SGU) tagit fram tillsammans med certifieringsföretaget SP Certifiering och branschorganisationerna.  Din brunnsborrare ska alltid kunna ange ett giltigt certifieringsnummer i ansökan.

Rise Researche Institutes of Sweden (RISE) är ett oberoende statligt forskningsinstitut som listar certifierade brunnsborrare på sin webbsida. 

Brunnens placering

Rekommenderade minsta avstånd från planerat borrhål

  • Till annan borrad dricksvattenbrunn: 30 meter
  • Till borrhål för bergvärme: 30 meter
  • Till grävd dricksvattenbrunn: 20 meter
  • Till slamavskiljare: 20 meter
  • Till täthetsbeprövade avloppsledningar: 10 meter
  • Till avloppsanläggnings utsläppspunkt (infiltration, markbädd, efterpoleringsbädd etc.): 30 meter
  • Till fastighetsgräns: 15 meter
  • Till husfasad:  4 meter

Observera att avstånden är riktvärden. Till exempel kan avstånden behöva utökas om avloppsanläggningen ligger uppströms från vattentäkten. 

Tänk på att det är ditt ansvar att ta reda på placering av el-, tele-, data-, vatten-, avloppsledningar, cisterner och tunnlar som kan beröras av din borrning för vattentäkt.

Registrera din brunn och få rådgivning hos SGU

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. 

Tänk på att registrera din brunn hos SGU för att bidra med kunskap om grundvattnets kvalitet och kvantitet. När du registrerar din brunn skyddar du din dricksvattenförsörjning eftersom andra som borrar efter vatten eller värme i området får vetskap om din brunn och möjlighet att ta hänsyn till den.

 

Senast ändrad: 2023-03-29