Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Radon

Här hittar du information om den radioaktiva gasen radon.

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader där radonet kan ta sig in i bostäder genom sprickor och andra otätheter i husets grundkonstruktion.

Radon kan också finnas i dricksvatten, där det övergår till inomhusluften vid användning av vattnet inne i bostaden. Byggnadsmaterial kan också ge ifrån sig radon.

Hur vet jag om min bostad är drabbad av radon?

Det enda sättet att veta en bostads radonhalt är att mäta. Referensnivån för radongashalt i bostäder är 200 bq/m3 luft. Riktvärde för radon i dricksvatten är 1000 bq/m3 vatten. Resultat från utförda radonmätningar av inomhusluften ska skickas till Bygg- och miljönämnden. Informationen kan skickas till bygg.miljonamnden@norrtalje.se

Hälsorisker

Från radon sönderfaller så kallade radondöttrar vilket kan följa med luften in i luftrör och lungor när vi andas och där utveckla skador på hälsan. Ju längre tid en tillbringar i ett radonhus och ju högre halter man utsätter sig för, desto större är risken att skador på hälsan kan förekomma. Rökning i kombination med radonstrålning ökar risken för lungcancer.

När ska man göra en radonmätning?

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man gör en radonmätning om man:

  • inte har gjort någon mätning i huset tidigare
  • om senaste mätningen är mer än tio år gammal
  • köper eller bygger ett nytt hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • har ett hus byggt med blåbetong

Att mäta och sanera radon

Radonmätning ska pågå under minst två, helst tre månader och göras under eldningssäsong, det vill säga oktober till och med april. Det är normalt under den tiden man värmer upp fastigheter och har stängda fönster och därmed riskerar att ha högre radonhalter. Visar det sig att radonhalten är högre än referensvärdet bör bostaden radonsaneras.

Vid radonmätning ska man följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning (stralsakerhetsmyndigheten.se)

Vi rekommenderar att man anlitar en radonkonsult eller entreprenör för hjälp att sanera radon. På Swedacs hemsida kan ni hitta företag som är ackrediterade mätlaboratorier för radon i inomhusluft, sök på aktivitetsmätning och delområde luft. Efter sanering är det viktigt att en ny radonmätning utförs för att säkerställa resultatet av den utförda saneringen.

Swedacs register över ackrediterade mätlaboratorier

Vem har ansvar?

Är du ensam fastighetsägare och äger hus privat är det du själv som ansvarar att din bostad inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften. Privat kan du söka radonbidrag. Om du bor i hyresrätt är det hyresvärden som ansvarar och om du bor i bostadsrätt är det föreningen som bär ansvar. Bostadsrättsföreningar kan inte få bidrag för att sanera radon.

Bygg- och miljönämnden har tillsynsansvar enligt miljöbalken och behöver ta reda på om det finns olägenheter för människors hälsa. I samband med tillsynsansvaret kan Bygg- och miljönämnden kräva att fastighetsägare ska undersöka radonhalten i bostäder och om nödvändigt även radonsanera.

Senast ändrad: 2023-07-11