Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Inomhus- och boendemiljö

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Det kan vara i bostaden, skolan eller på jobbet. En god inomhusmiljö har därför stor betydelse för vår hälsa. Här kan du hitta information om faktorer som kan påverka ens inomhusmiljö.

Störande lukter 

Matos och avlopp, tobaksrök och vedeldningsrök, avfall och avgaser är exempel på sådant som kan ge upphov till störande lukt i bostaden. Lukter i bostadshus kan komma från grannar, trapphus eller verksamheter, till exempel restauranger, i eller utanför huset. Exempel på sådant som kan orsaka luktproblem är bland annat stängda eller otäta friskluftventiler i en bostad samt felinstallationer för köksfläktar som kopplas till ventilationskanaler.

Ohyra och skadedjur

Skadedjur eller ohyra är ett allmänt uttryck för oönskade djur som kan innebära skada på egendom, obehag eller sjukdomsrisker. Exempel är råttor, möss, vägglöss, kackerlackor, mjölmott, pälsängrar, fågelkvalster m.fl. Har man fått in skadedjur i en bostad kan det vara bäst att kontakta en skadedjursfirma för råd och för professionell hjälp med bl.a. bekämpningsmedel och åtgärder. 

Läs mer om skadedjur på Folkhälsomyndighetens hemsida

Inomhustemperatur

Temperaturen i din bostad varierar beroende på vilken årstid det är. Du har rätt till en viss temperatur i din bostad oavsett årstid. Undantaget är onormalt kalla eller varma dagar som är av tillfällig natur. Som hyresgäst har du rätt att kräva en lägsta temperatur på 18 grader, men många fastighetsägare har gjort överenskommelser med hyresgästföreningen om att hålla en temperatur på lägst 20 grader inomhus. Vidare ska det normalt vara högst 24-26 grader inomhus. Om du har det för varmt i din bostad kan luften också upplevas som mycket torrare och det kan påverka hur du mår. Riktvärdena gäller dock inte vid extrema väderförhållanden som allvarliga värmeböljor.

Läs mer om inomhustemeperatur på Folkhälsomyndighetens hemsida

Ventilation

Människors hälsa och välbefinnande beror till stor del på kvaliteten på den luft vi andas. Därför är det viktigt att luften inte innehåller skadliga eller irriterande ämnen som kan orsaka sjukdomar eller besvär. Syftet med ventilationen är att leda bort fukt och föroreningar från inomhusluften och tillföra bostaden frisk luft utifrån.

Läs mer om ventilation på Folkhälsomyndighetens hemsida

Fukt och mögel

Om du får fukt- eller mögelproblem inomhus kan det bero på flera olika orsaker. Det handlar ibland om fel som uppstått vid projekteringen och/eller när huset byggdes. Genom åren har vi också ändrat våra vanor, till exempel när det gäller dusch och tvätt. Ventilationen i många av våra bostäder är inte anpassad efter detta och klarar därför inte av att ta hand om all den fukt som vi producerar.

Läs mer om fukt och mögel på Folkhälsomyndighetens hemsida

Asbest

Asbest har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets höga mekaniska hållfasthet och smidighet, termisk beständighet, som innebär att det tål höga temperaturer, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt kemisks beständighet, som innebär att det har hög tålighet mot kemikalier. Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer. Det är framförallt personer som arbetar inom byggbranschen som riskerar att bli utsatta för asbestdamm vid bearbetning av material som innehåller asbest.

Läs mer om asbest på Arbetsmiljöverkets hemsida

Upplever du problem?

Ifall du som hyresgäst upplever problem med din inomhusmiljö uppmanas du att i först hand kontakta din hyresvärd. Ifall problem kvarstår efter kontakt med ansvarig för bostaden kan du olägenhetsanmäla situationen till Bygg- och miljönämnden. 

Senast ändrad: 2023-07-11