Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Landsbygdsrådet

Landsbygdsrådet är ett forum för utbyte av information, idéer och strategier för att ge ett rikt vardagsliv och ett gynnsamt företagsklimat på landsbygden.

Landsbygdsutveckling är en prioriterad fråga för den politiska ledningen i Norrtälje kommun för att skapa en livskraftig landsbygd och skärgård. Landsbygdsrådet har därför skapats som ett rådgivande, icke-beslutande organ och är ett forum och plattform med uppgift att skapa bästa möjliga förutsättningar för boende och företagande på landsbygd och i skärgård.

Rådet består av representanter från föreningar och organisationer från hela kommunen.

Landsbygdsrådets sammanträden 2023

Klockan 16.30-19.15: 

  • 16 februari
  • 27 april
  • 1 juni
  • 31 augusti
  • 5 oktober
  • 7 december

För mer information, kontakta:

Ida-Maria Olofsson, Strateg: ida-maria.olofsson@norrtalje.se

Mer information

 

Ledamöter i landsbygdsrådet och minnesanteckningar
Senast ändrad: 2023-06-20