Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rimbo växer

Västertorpsskogens stadsmiljö

Västertorpsskogen erbjuder en blandning av olika stadsrum. Projektet ger möjlighet att utveckla och stärka kommunikationen för både kollektivtrafik och biltrafik genom sammanläkningen av Västertorpsvägen-Bålbrovägen.

Stadmiljö

Rimbo är kommunens näst största tätort. Området där Västertorpsskogen ska byggas är beläget i nordvästra utkanten av Rimbo samhälle. I nära anslutning till området ligger Roslagshallen, en sporthall, fotbollsplan och tennisbanor. I centrum som ligger cirka 1,5 kilometer från Västertorpsskogen finns bland annat busstation, vårdcentral, bibliotek, caféer, restauranger och matbutik.

Trafikkommunikationer

Västertorpsskogen knyts till det befintliga gatusystemet genom en sammanlänkning mellan Västertorpsskogen och Bålbrovägen. Inom området planeras för en ny sträckning för kollektivtrafik och en ny busshållplats planeras att tillkomma. Detta kommer stärka både kommunikationerna för kollektivtrafiken och biltrafiken. 

Ett hållbart projekt med miljöhänsyn

Planen är att Västertorpsskogen ska byggas på ett ekologiskt och klimatmässigt hållbart sätt. Långsiktiga lösningar ska eftersträvas och hänsyn till miljöaspekter ska tas i planering, byggande och förvaltning. Detta för att projekt Västertorpsskogen ska bli en föregångare och ett föredöme inom ekologiskt hållbart byggande. Ett stort fokus kommer ligga på att värdefulla naturområden inte går förlorade i och med exploateringen av området. 

Senast ändrad: 2023-04-06