Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rimbo växer

Om Västertorpsskogen

I Västertorpsskogen planeras för byggnation av bostäder, förskola och gruppboende.

Arbetet med detaljplanen för Västertorpsskogen startade under våren 2019. Planprocessen kommer att pågå under flera år och först efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kommer en byggnation kunna påbörjas. Bygget kommer att ske i etapper och byggstart är planerad till att starta under 2023.

Tidsplan

  • Samråd 1 kv. 2022
  • Granskning 4 kv. 2022
  • Antagande 1 kv. 2023
  • Laga kraft 1 kv. 2023

Genomförande allmän plats

Kommunen bedömer att genomförandet av allmän plats och VA kan påbörjas 4 kvartalet 2023.

Genomförande kvartersmark

Etapp 1 Tre kv. 2024
Etapp 2 Två kv. 2025
Etapp 3 Fyra kv. 2025

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen får laga kraft.

Senast ändrad: 2023-04-06