Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje stad växer

Om Norrtälje Hamn

Omvandlingen av hamnområdet är Norrtäljes största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Norrtälje Hamn blir en levande stadsdel för barn, båtar och bad. Stadsdelen utvecklas med uttalad hållbarhetsprofil och blir en mötesplats för både boende och besökare.

Karta över Norrtälje hamn.

Klicka här för att se en större karta över Norrtälje Hamn.

Norrtälje Hamn är en naturlig förlängning och fördubbling av Norrtäljes stadskärna. Det nya Sjötullstorget binder ihop den gamla stadskärnan med den nya stadsdelen. Ungefär 2 000 bostäder planeras i Norrtälje Hamn. Den visuella utformningen av kvarteren görs som en modern tolkning av Norrtäljes kvartersstad.

I Norrtälje Hamn ligger ett stort fokus på att det offentliga rummet ska vara attraktivt, socialt och tryggt. Torg och parker samt det soliga kajstråket utformas för att bli en tillgång för hela Norrtälje stads invånare samt stadens besökare och en gång- och cykelbro har mellan den nya stadsdelen och Societetsparken på andra sidan vattnet för att ytterligare binda samman staden och stråken och öka flödet av människor. På så sätt ökas även tryggheten i parken.


Norrtälje Hamn ska bli en levande stadsdel där människor bor, arbetar, gör sina vardagsärenden, möts och umgås. Det ska bli en trygg plats för barn och vuxna, där biltrafiken är begränsad och där det finns många lekvänliga områden.

Norrtäljes nya vardagsrum

Norrtäljebornas nya vardagsrum sträcker sig från stadskärnan, längs kajstråket och ända ut på piren. Här finns plats för vistelse nära vattnet och båtlivet. Längs Hamnpromenaden finns det plats för uteserveringar, torghandel och andra både tillfälliga och permanenta aktiviteter. Stråket är utformat med ett unikt klipplandskap som ger området grönska, samt möjligheter till sitt, häng och spontan lek.

En hållbar stadsdel

Norrtälje Hamn har en viktig roll för Norrtäljes tillväxt och utveckling. För att kunna behålla och attrahera nya människor till kommunen så måste vi erbjuda fler bostäder, mötesplatser och aktiviteter. Norrtälje Hamn byggs med ett hållbarhetstänk i hela processen. Hållbarhetstänket avspeglas i stort och smått, från den övergripande strukturen och funktionerna till bostadskvarteren och utformningen av det offentliga rummet. Grönska, dagvattenrening, energi och materialval, fokus på barnperspektiv, trygg trafikmiljö, kopplingar till resten av staden, sociala platser, levande bottenvåningar och konst är några exempel.

Norrtälje Hamn byggs i tre etapper

Inflyttning i det första färdiga kvarteret skedde under hösten 2018. Under sommaren 2019 var ytterligare ett kvarter att vara klart för inflytt och då öppnade också den första restaurangen i området.

Byggtiden för hela stadsdelen beräknas ta ungefär femton år och planeras att vara klar runt år 2032. Norrtälje Hamn byggs i tre etapper för att stadsdelen inte ska vara ett arbetsområde under hela byggtiden. Byggstarten av första etappen påbörjades i februari 2015 och färdigställdes i det närmaste under 2021. Etapp två, som är störst, startade år 2017 och fortsätter till 2025. Den sista etappen startade 2020 och planeras pågå fram till år 2032.

Kontakt
Senast ändrad: 2023-10-30