Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Buller och luftkvalitet

Ljud som vi blir störda av och helst vill slippa upplevs som buller.

I dagens samhälle är det sällan helt tyst i vår omgivning. Ljud vi upplever som behagliga reagerar vi ofta inte på, men ljud som vi blir störda av och vill slippa upplevs som buller. Upplevelsen av vad som är buller, och vad som inte är det, är personlig och kan därför variera från person till person.

Trafikbuller

Om du berörs av trafikbuller är det viktigt att veta vem som äger vägen. Allmänna vägar ägs antingen av kommunen eller staten. På Trafikverkets hemsida kan du söka information via den nationella vägdatabasen. Under "dataslag på karta" väljer du "Administrativa vägdata" och i kategorin under väljer du "Väghållare". Du kan då se om den väg du undrar över sköts av staten eller kommunen.

Här kan du söka information via den nationella vägdatabasen

Statlig väg

Om du upplever trafikbuller ifrån en väg som är statlig så är det till Trafikverket du ska vända dig med ditt klagomål.

Mer information om buller- och vibrationsmätningar kan du hitta på Trafikverkets hemsida

Kommunal väg

Om du upplever trafikbuller ifrån en väg som är kommunal så är det till Bygg- och miljönämnden du ska vända dig till med ditt klagomål.

Här hittar du information och blankett för hur du gör om du vill anmäla olägenhet, störning eller olaglighet via Norrtälje kommuns hemsida

När vi får in klagomål på buller

När det kommer in ett klagomål på buller till Bygg- och miljönämnden lämnas det till en handläggare. När handläggaren sedan ska bedöma vilka krav som kan ställas på den eller det som bullrar utgår denne främst från de riktlinjer som gäller. En bedömning görs även om de åtgärder som ställs är ekonomiskt och tekniskt rimliga att kräva sett till den effekt som åtgärden bedöms att ge.

Vem gör en bullermätning?

I många fall har verksamhetsutövaren/fastighetsägaren en skyldighet att utföra bullermätningar vid klagomål. Norrtälje kommun gör däremot inte egna bullermätningar. För att hitta företag som kan hjälpa dig göra en mätning kan du därför inte vända dig till oss, utan får själv söka reda på en akustikkonsult eller liknande.

Buller från byggarbetsplatser

Buller från byggarbetsplatser är ofta väldigt oregelbundet och vissa bullriga moment kan tillfälligt överstiga gällande riktvärden. Då buller från en byggarbetsplats endast pågår under den tiden som byggnaden byggs bedöms buller från dessa källor ofta som tillfälliga. En tillfällig störning brukar medföra att högre ljudnivåer accepteras och möjligheten att ställa krav på åtgärder är lägre än vid mer stadigvarande verksamheter.

Ett problem vid handläggningen av bullerärenden är att det är problematiskt att ställa krav på utredningar och åtgärder vid en byggarbetsplats då det finns olika byggfaser som kontinuerligt påbörjas och avslutas. Verksamhetsutövarens egenkontroll är därför mycket viktig och att det inom ramen för egenkontrollen utförs bullermätningar.

Bygg- och miljönämnden uppmuntrar byggentreprenörer att inte påbörja bullriga moment före klockan 07.00 för att respektera de närboende. Det är även bra om byggentreprenörer ger information till de närboende om hur länge bygget ska pågå, när särskilt bullriga moment beräknas påbörjas samt avslutas och vem grannarna ska vända sig till vid frågor.

Om du störs av byggbuller

Kontakta byggherren och framför dina synpunkter. Är ni flera grannar som störs av samma bygge kan samtliga som berörs kontakta byggherren, så att vetskap om hur många som berörs av störningen framgår. Om ni inte får något gehör för era synpunkter efter en tid kan ni lämna in en anmälan om klagomål. Notera att om du väljer att skicka in ett anonymt klagomål går det exempelvis inte att kräva en bullermätning i ert boende och du kommer inte heller kunna överklaga det beslut som Bygg- och miljönämnden tar i ärendet.

Lagstiftning

För olika sorters buller tillämpas olika lagstiftning.

För inomhusmiljö i bostäder gäller:
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus

För buller från industrier och liknande verksamheter gäller:
Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

För buller från byggarbetsplatser gäller:
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser

Senast ändrad: 2022-09-07
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.