Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Slutsamråd

Slutsamråd är ett möte som hålls när byggåtgärder, som omfattas av det tekniska samrådet, ska avslutas.

Kontakta handläggare för att boka slutsamråd. Slutsamrådet hålls normalt på den plats där åtgärderna eller bygget genomförts. Vid slutsamrådet diskuteras förutsättningarna för att få slutbesked.

Exempel på punkter som diskuteras vid slutsamråd:

  • Hur kontrollplanen och eventuella villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts.
  • Eventuella avvikelser från bestämmelser.
  • Kontrollansvariges utlåtande, som är ett underlag för slutbeskedet.
  • Dokumentation från kontrollansvarig och från handläggaren.
  • Behov av ytterligare åtgärder.
  • Slutsamrådet behöver inte hållas om det är uppenbart obehövligt.

Slutbesked

Ett slutbesked är ett beslut från byggnadsnämnden att byggnader och anläggningar som fått startbesked nu får tas i bruk och börja användas. Slutbeskedet är ett godkännande att ett eller flera byggen eller projekt kan anses vara slutförda. Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller projektet.

Om du tar byggnationen i bruk utan att du fått slutbesked kommer du drabbas av en byggsanktionsavgift.

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.