Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljöfarlig verksamhet

En del miljöfarliga verksamheter är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Det innebär att tillstånd ska finnas eller att en anmälan ska ha gjorts, innan man börjar anlägga, bygga, driva eller ändra verksamheten. I vissa fall räcker det med att informera kommunen om att verksamheten startar.

Anmälan eller tillståndsansökan?

Alla verksamheter som finns upptagna i miljöprövningsförordningen ska anmälas eller ansöka om tillstånd för sina verksamheter. Anmälningspliktiga verksamheter som ska anmälas, men som inte behöver tillstånd, kallas för C-verksamheter. Dessa verksamheter ska anmälas till Bygg- och miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Verksamheter som enligt bilagan till förordningen har beteckningen A eller B är tillståndspliktiga. Ansökan om tillstånd för A-verksamheter ska skickas till Mark- och miljödomstolen och ansökan om tillstånd för B-verksamheter ska skickas till Länsstyrelsen.

Avveckling eller ändring av miljöfarlig verksamhet

Vid avveckling eller ändring av en miljöfarlig verksamhet ska Bygg- och miljökontoret kontaktas.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.