Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Miljöfarlig verksamhet, anmälan

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp i mark eller vatten, eller kan medföra andra störningar för människor eller miljön. Om du ska starta eller ändra en miljöfarlig verksamhet är det viktigt att du i ett tidigt skede kontaktar oss för att få information om vilka regler som gäller.
1
Förbered dig genom att gå igenom guiden
2
Ladda ner en blankett