Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Skolval

Du som är vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 läsåret 18/19 får här allmän information om skolvalet.

Flickor barn

Alla elever är garanterade plats i en kommunal skola enligt närhetsprincipen, men har rätt att välja mellan alla kommunala och fristående skolor.

Du som har ett barn som ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7 läsåret 18/19 kommer i slutet av januari 2018 att få ett erbjudande om preliminär skolplacering via sms eller e-post.
Denna placering har gjorts utifrån något av följande kriterier:

- ditt barns upptagningsområde baserat på barnets folkbokföringsadress
- ditt barn går i åk 6 på en F-9-skola och blir automatiskt placerad i årskurs 7 i den skolan,se även rubrik skolskjuts nedan.

Är du och ditt barn nöjda med denna placering, och inte gör ett eget val, kommer vi att betrakta det som ert val av skola.
Om du vill önska en annan skola måste du logga in på e-tjänsten för vårdnadshavare och göra ett skolval. Du kan göra två val som du lägger i prioriteringsordning. 

E-tjänsten kommer att vara öppen för skolval till och med 7 februari. Du kommer att få besked om ditt barn har fått plats på önskad skola senast i slutet av mars.

Observera att kötid inte längre är ett urvalskriterium vid antagning till de kommunala skolorna (enligt ett beslut i Barn- och skolnämnden den 5 december 2016). Det innebär att den eventuella kötid som man har inte längre räknas. Om ditt barn sedan tidigare står i kö till en kommunal skola måste ni alltså göra ett nytt skolval under skolvalsperioden.

E-tjänsten för vårdnadshavare kommer vara öppen för skolval mellan 24 januari-7 februari 2018

Viktigt! Logga in på e-tjänsten för vårdnadshavare och uppdatera dina kontaktuppgifter så att du inte missar viktig information om ditt barns skolplacering. Utskick sker i första hand via e-post och sms.

Fristående skolor

Observera att fristående skolor kan ha andra urvalskriterier för mottagande av elever än de kommunala skolorna. De fristående skolorna hanterar sina egna köer och fattar egna beslut om mottagande.

Öppet hus

För information om öppet hus, se respektive skolas hemsida.

Fördelning av platser

Om efterfrågan av plats vid en skolenhet överstiger antalet tillgängliga platser tillämpas följande urvalsgrunder i angiven ordning:

- Närhetsprincipen (relativ närhet).

- Elever som har syskon som går i årskurs 1-3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja förskoleklass. Med syskon avses endast barn folkbokförda på samma adress, och om avståndet till skolan ligger inom 2 km från elevens folkbokföringsadress.

Vad är relativ närhet?

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när den placerar en elev på en viss skola. Men vårdnadshavarens önskemål om skola får inte gå ut över ett annat barns rätt till en skola nära hemmet. Det kan finnas flera skolor som anses vara belägna nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har mest rätt till en plats på skolan.
Se exemplet nedan:

I skola A finns endast en plats kvar att erbjuda men två elever söker dit. Eleverna har ingen annan typ av förtur.

Elev 1 har 500 m till skola A och 1200 m till skola B.
Elev 2 har 400 m till skola A och 900 m till skola B.

 

 

Elev 1 får platsen i skola A eftersom hen har längre till skola B än elev 2.

 

Vårdnadshavare som bor på olika adresser

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna godkänner önskemålet om skola.
När den ena vårdnadshavaren registrerar ett skolval kommer den andra vårdnadshavaren att få ett meddelande via sms eller e-post. Man ombeds att logga in på e-tjänsten för vårdnadshavare och svara. Skolvalet kommer inte att behandlas förrän båda vårdnadshavarna har svarat och är överens om önskemålet av skola.

Skolskjuts

Tänk på att ditt önskemål om skola kan påverka rätten till skolskjuts.

Elever i åk 6 flyttas automatiskt upp till åk 7 om eleven går i en F-9 skola. För vissa elever betyder det att de flyttas upp till åk 7 i en skola som inte är elevens placeringsskola. Det innebär i sin tur att eleven kan mista sin rätt till skolskjuts.

Fritidshem

Om ditt barn går i förskola kommer placeringen automatiskt att avslutas den 30 juni det år barnet börjar i förskoleklass. Om du därefter har behov av barnomsorg för ditt barn kan du ansöka om plats på fritidshem. Ansökan görs på e-tjänsten för vårdnadshavare. 

Inloggning

Om du inte har några inloggningsuppgifter till e-tjänsten för vårdnadshavare ansöker du här.
Har du glömt ditt lösenord till Norrtälje kommuns e-tjänst för barnomsorg och skola kan du klicka här.

Till Grundskola och fritidshem
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.