Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolval

Du som har ett barn som ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7 kommande läsår behöver göra ett skolval. E-tjänsten för vårdnadshavare är öppen för skolval under en begränsad period i början av året. Inloggning sker med bank-id.

Skolbarn på väg.

Frågor om skolvalet?

Vi önskar att du hör av dig till oss via mejl eller telefon om du har frågor om skolvalet. Har du inte tillgång till Bank-ID eller inte kan ansöka själv så kan du få hjälp med detta på plats i kommunhuset. Med anledning av covid-19 önskar vi att dessa besök bokas i förväg och det gör du via telefon eller mejl till Kontaktcenter.

E-post: kontaktcenter@norrtalje.se

Skolvalet

Alla elever har rätt att välja mellan alla kommunala och fristående skolor i Norrtälje kommun. Elev som inte gör något val eller som inte kan erbjudas plats i vald skola är garanterad plats i en kommunal skola. Det går att göra minst ett och max fem önskemål om skola. Tänk på att önskemålet av skola kan påverka rätten om skolskjuts. Läs mer om skolskjuts längre ner på sidan.

Elever som går i årskurs 6 på en skolenhet som också erbjuder högre årskurser har placeringsförtur och flyttas upp till årskurs 7. Men du behöver ändå logga in på e-tjänsten för vårdnadshavare/skolval och välja ”Jag avstår skolval”.

Båda vårdnadshavarna ska godkänna 

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna godkänner önskemålet om skola. När den ena vårdnadshavaren registrerar ett skolval kommer den andra vårdnadshavaren att få ett meddelande via sms. Man ombeds att logga in på e-tjänsten för vårdnadshavare och svara. Om den andra vårdnadshavaren inte svarar eller om vårdnadshavarna inte är överens om önskemålet av skola kommer kommunen att placera eleven på en skola utifrån ordinarie urvalsprinciper. Skolvalet kommer inte att behandlas förrän det är bekräftat av båda vårdnadshavarna. 

Logga in på e-tjänsten för vårdnadshavare i god tid före skolvalet och uppdatera dina kontaktuppgifter så att du inte missar viktig information. Utskick sker i första hand via sms och e-post.

Här kan du logga in och uppdatera dina kontaktuppgifter

Fristående skolor

Skolval görs på e-tjänsten för vårdnadshavare, både till kommunala och fristående skolor. De fristående skolorna hanterar sina egna köer och fattar egna beslut om mottagande.

Om du redan fått besked från en fristående skola att eleven har tagits emot där och ni är nöjda med den placeringen, behöver du ändå logga in på e-tjänsten för vårdnadshavare/skolval. Där väljer du ”Jag avstår skolval” och bockar sedan i ett av de alternativ som följer.

Musikklass

Mottagande i musikklass på Roslagsskolan sker före skolvalsperiod. För mer information mejlar ni Roslagsskolan@norrtalje.se

Öppet hus

För information om öppet hus, se respektive skolas hemsida.

Här hittar du alla grundskolor.

Fördelning av platser

Elev ska enligt huvudprincipen placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om antalet sökande elever överstiger antalet tillgängliga skolplatser används följande kriterier för placering av elever i angiven ordning:

1. Placeringsförtur

  • gäller för elever som redan går i årskurs 6 vid en skolenhet som även erbjuder årskurs 7-9.
  • Elever som ska erbjudas plats i resursklass eller motsvarande.
  • Elever som ska erbjudas plats vid skola dit skolskjuts ordnas. Sociala skäl utgör inte särskilda skäl att få placeringsförtur till viss skolenhet.

2. Relativ närhet

Om två elever har valt samma skola och bara en av dem kan få plats, så är det eleven som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen. Exempel: I skola A finns endast en plats kvar att erbjuda men två elever har sökt dit. Eleverna har ingen annan typ av förtur.

Elev 1 har 500 m till skola A och 1200 m till skola B.
Elev 2 har 400 m till skola A och 900 m till skola B.

Elev 1 får platsen i skola A eftersom hen har längre till skola B än elev 2.

3. Syskonförtur

Syskonförtur kan tillämpas om två elever valt samma skola och har likvärdig relativ närhet. Den elev som har ett syskon på den valda skolan har då rätt till platsen. Med syskon avses endast barn folkbokförda på samma adress.

4. Absolut avstånd

Om två elever har exakt samma relativa närhet och syskonförtur inte är tillämplig används absolut avstånd som urvalsgrund.

5. Lottning

Om ingen av ovan kriterier går att tillämpa så avgör lottning.

Kötid

Observera att kötid inte är ett urvalskriterium vid antagning till de kommunala skolorna.

Relativ närhet 

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när den placerar en elev på en viss skola. Men vårdnadshavarens önskemål om skola får inte gå ut över ett annat barns rätt till en skola nära hemmet. Det kan finnas flera skolor som anses vara belägna nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har mest rätt till en plats på skolan.

Skolskjuts

Tänk på att ditt önskemål om skola kan påverka rätten till skolskjuts. Elever i åk 6 flyttas upp till åk 7 om eleven går i en F-9 skola. För vissa elever betyder det att de flyttas upp till åk 7 i en skola som inte är den skola eleven annars skulle ha blivit placerad i. Det kan innebära att eleven inte har rätt till skolskjuts. Alla elever som uppfyller avståndskriteriet kan ansöka om busskort.

Fritidshem

Om ditt barn går i förskola kommer placeringen automatiskt att avslutas den 30 juni det år barnet börjar i förskoleklass. Om du därefter har behov av omsorg så ansöker du om fritidshem här:

Länk till e-tjänst för vårdnadshavare

Beslut

  • Beslut om skolplacering för elever i förskoleklass skickas ut senast 23 april.
  • Beslut om skolplacering för elever i årskurs 7 skickas ut som planerat under vecka 14.

Om du har frågor, hör av dig till Norrtälje kommuns kontaktcenter.

kontaktcenter@norrtalje.se  eller tel: 0176-710 00

Så här överklagar du ett beslut

Om du anser att beslutet är felaktigt så kan du överklaga det. Vid överklagan prövas beslutet genom laglighetsprövning enligt 13 kap. Kommunallagen (2017:725). Det innebär att beslutet endast prövas utifrån om det följer lagen.

Mer information om hur man överklagar beslutet hittar du här på Norrtälje kommuns webbplats.

Överklaga kommunalt beslut

Norrtälje kommuns kontaktcenter kan också hjälpa dig med information via telefon 0176-710 00 eller e-post:

kontaktcenter@norrtalje.se

Välj skola
Till Grundskola och fritidshem
Senast ändrad: 2021-12-01
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.