Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Skolstart, lov och ledigheter för grundskolan

Här hittar du datum för när de kommunala skolorna börjar och slutar, lovdagar och information om vad som gäller om ditt barn behöver vara ledigt från grundskolan.

Ska ditt barn vara ledigt?

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan måste du ansöka om det. Ansökan ska lämnas till klassläraren eller mentorn i god tid före ledigheten. Ledighet kan beviljas under en kortare tid för enskilda angelägenheter. Det är rektorn eller den som rektorn utsett som beslutar om ledigheten kan beviljas. 

Ledighet på grund av synnerliga skäl

Ledighet som innebär att eleven kommer att vara borta mer än 10 dagar från skolan beslutas alltid av rektor. För att en sådan ledighet ska kunna beviljas bedömer rektorn elevens skolsituation och vilken möjlighet det finns att kompensera för den förlorade utbildningen. Varje ärende bedöms individuellt. 

Här hittar du e-tjänsten för ledighetsansökan

Grundskolan Läsårsdata 2022/2023

Höstterminen 2022

15 augusti Första skoldag
3 oktober Lovdag
31 oktober–4 november Höstlov
22 december Sista skoldag höstterminen

Vårterminen 2023

10 januari Första skoldagen vårterminen
27 februari–3 mars Sportlov v.9
31 mars Lovdag
11–14 april Påsklov
19 maj Lovdag
5 juni Lovdag
8 juni Sista skoldag vårterminen

Gymnasieskolan Läsårsdata 2022/2023

Höstterminen 2022

15 augusti Första skoldagen för åk 1
16 augusti  Första skoldagen för åk 2 och 3
3 oktober Lovdag
31 oktober–4 november Höstlov
22 december Sista skoldag höstterminen


Vårterminen 2023

10 februari Första skoldagen vårterminen
27 februari–3 mars Sportlov v.9
11–14 april Påsklov
4 maj Lovdag
19 maj Lovdag
5 juni Lovdag
8 juni Sista skoldag vårterminen för åk 1 och 2
9 juni Studenten för åk 3

Grundskolan Läsårsdata 2023/2024

Höstterminen 2023

17 augusti Första skoldagen
2 oktober Lovdag
30 oktober–3 november Höstlov
20 december Höstterminens sista skoldag

Vårterminen 2024

9 januari Vårterminens första skoldag
26 februari–1 mars Sportlov 
22 mars Lovdag
2–5 april Påsklov
10 maj Lovdag
7 juni Lovdag
12 juni  Skolavslutning för eleverna

 

Senast ändrad: 2023-03-14