Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Skolplikt och frånvaro

Nästan alla barn har skolplikt från och med sex års ålder. Det finns också barn och unga som inte har skolplikt men som ändå har rätt till utbildning i förskoleklassen, grundskolan eller övriga obligatoriska skolformer. Här kan du läsa om vilka regler som gäller.

Ledighet i skolan

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan måste du ansöka om det. Ansökan görs via Skola24 och ansökan måste göras senast två veckor innan önskad ledighet. Ledighet kan beviljas under en kortare tid för enskilda angelägenheter. 

Ledighetsansökan för elev i grundskolan

Fullgöra skolplikt på annat sätt

I undantagsfall kan ett skolpliktigt barn fullgöra sin skolplikt på annat sätt/på annan plats. Då krävs ett medgivande från Norrtälje kommun på inkommen ansökan via E-tjänst.

För att ett barn ska få fullgöra skolplikten på annat sätt krävs att:

  • verksamheten framstår som ett fullgott alternativ
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses
  • att det finns synnerliga skäl.

Kravet på synnerliga skäl innebär att bestämmelsen ska användas mycket restriktivt.

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Vid flytt till annan kommun eller ett annat land

Om du ska flytta till annan kommun eller ett annat land behöver du meddela Norrtälje kommun, Skatteverket och Försäkringskassan. 

  • Fyll i blankett och lämna till skolan:

Anmälan: Ändring av skolplacering

  • Informera Skatteverket:

Flytta från Sverige (skatteverket.se)

  • Informera Försäkringskassan:

Flytta, jobba, studera eller få vård utomlands (forsakringskassan.se)

Mer information 

Vid frågor angående skolplikt och frånvaro i Norrtälje kommun är du välkommen att kontakta skolplikt@norrtalje.se

Senast ändrad: 2023-09-26