Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vår skola

Här hittar du information om Vätö skola, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Varje elev får utvecklas i sin egen takt och utmanas till sin högsta förmåga. Det är viktigare att hitta det bästa inom sig själv än att vara bättre än andra. Vi har glädjande nog 100% behöriga lärare, detta har ändrats under det gångna året.

Vårt arbetssätt

Fortlöpande utvärderingar och samarbete med föräldrar ligger till grund för ständiga förbättringar. För att öka föräldrarnas möjligheter att vara delaktiga i och följa sitt barns kunskapsutveckling och lärandet i våra verksamheter, skola och fritidshem, använder vi oss av plattformen Unikum där även kontakten mellan skola och hemmet sker. I appen Unikum familj finns det ett smidigt sätt att se allt kring eleven samlat samt för vårdnadshavare att göra frånvarorapportering.
Skolan får regelbundet besök av bokbussen, där elever kan låna böcker och inspireras till läsande.

Genom vårt elevhälsoarbete strävar vi efter att ge alla elever det stöd de behöver.

Med hjälp av kommunens satsning på utökade digitala hjälpmedel arbetar vi för att eleverna ska lära sig att hantera modern teknik. Eleverna lär sig att presentera sina kunskaper, kommunicera lokalt och globalt samt att kritiskt granska informationsflödet.

Varje år genomförs ett tema om Vätös hembygd och historia i nära samarbete med hembygdsföreningen. Vid skolans Guldsamlingar, som sker två till tre gånger per år, redovisar eleverna vad det lärt sig under olika temaarbeten.

Vätö skolas egna mål

Varje år gör vi en plan för vårt arbete på Vätö skola, där vi sätter upp gemensamma mål och beskriver hur vi ska nå dem, både på kort och lång sikt. arbetsplan

I vår likabehandlingsplan kan du läsa hur vi på Vätö skola arbetar för att förebygga och åtgärda kränkande behandling, liksom hur vi arbetar med uppföljning.

likabehandlingsplan

Organisation

Vätö skola är en F-6-skola med runt 35 elever i åldersblandade klasser. Här arbetar sex pedagoger som med stor ämnesstolthet skapar en miljö som på bästa sätt främjar lärandet.

Skolans arbetslag har en pedagogisk ledare som i samarbete med rektor leder, utvecklar och följer upp arbetet samt skapar ett gemensamt förhållningssätt till lärande och kunskapsutveckling. Vi deltar i lärarstudenters utbildning, VFU.

På vårt fritidshem har vi skolbarnomsorg för barn i åldern 6-12 år.

Vi har ett tillagningskök där vår kock Fia serverar en vällagad lunch med sallad, bröd och dryck varje skoldag samt för fritids under loven. Köket förser även fritids med frukost och mellanmål varje dag.

Senast ändrad: 2023-02-16