Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Genomgående för all vår undervisning är en tonvikt på kunskap, kommunikation och sociala färdigheter. I framtiden kommer den sociala kompetensen och konsten att kommunicera att vara än viktigare och det är genom kommunikation med andra som kunskap alstras och överförs.

Vår vision och vårt arbetssätt

Hallsta skola är en skola som utgår från det enskilda barnets/elevens mognadsnivå. Varje individs kompetens uppmärksammas och ges beröm och utvecklingen sker utifrån individens förutsättningar. Studiero, lust och trygghet är nyckelord för att våra elever ska lyckas. Kunskap står i centrum och skolan samarbetar med föräldrar, föreningar och omgivande näringsliv för att skapa förutsättningar för att inhämta kunskap. Hallsta skola är en del av samhället. Vi verkar för att skolan öppnar sig mot det närliggande samhället och för att samhället kommer till skolan.

Genomgående för all undervisning är en tonvikt på kunskap, kommunikation och sociala färdigheter. I framtiden kommer den sociala kompetensen och konsten att kommunicera att vara än viktigare och det är genom kommunikation med andra som kunskap alstras och överförs.

Det är oerhört viktigt att barnen får använda så många sinnen som möjligt när de skaffar sig kunskap. De erfarenheter som är upplevelsebaserade är lättare att förstå och senare lättare att använda vid generaliseringar. Därför är det viktigt att vi satsar på att utveckla ett undersökande arbetssätt och en skapande verksamhet.

I klassrummet arbetar vi både tematiskt och kreativt, vi arbetar med och följer Norrtälje kommuns dokument Alla har rätt till kunskap. På låg och mellanstadiet är vi stolta över att berätta att vi arbetar med Snilleblixtarna - vi är den första certifierade snilleblixtskolan i Sverige.

Vi finns i fina nyrenoverade byggnader fullt utrustade med allt från projektorer till datorer. Vår ambition är att varje elev ska hitta en röd tråd i sitt lärande från första skoldagen till den sista, vilket bara går om all personal samarbetar väl.

 

Informations- och kommunikationsteknik

På Hallsta skola jobbar vi med IKT, informations- och kommunikationsteknik. Det är ett förhållningssätt, där ny teknik används som förmedlare av information och kommunikation. Lärandet är en process mellan pedagog och elev. IKT–pedagogik handlar bland annat om hur man i den klassiska undervisningssituationen använder olika media för att förtydliga och underlätta lärandet för eleverna.

På Hallsta skola jobbar vi i årskurs 1-3 med iPads i undervisningen. I årskurs 4-6 använder vi datorer och i årskurs 7-9 har varje elev en egen dator att förfoga över. Pedagogerna använder också iPadsen som hjälpmedel. Ett exempel är att läsa in sagor med bilder i iMovie och sedan ha bilderna projicerade på tavlan för eleverna när sagan läses upp.

Vi arbetar bland annat med klassbloggar, där vi skriver om vår skoldag. På bloggen finns också planeringar för de olika ämnena vi arbetar med i här skolan, så att både elever och föräldrar kan ha koll på vad vi gör. Här finns länkar till olika sidor, där man kan träna bland annat matematik samt här läggs matsedel, hembrev och dylikt ut.

Vi arbetar även med datorspelet MineCraft i både matematik och i samhällskunskap. Här får eleverna bygga egna samhällen. Innan själva arbetet med att bygga ett eget samhälle börjar, behöver eleverna fundera ut vad som behövs i ett samhälle såsom skola, sjukhus, förskola, lekplats, vägar, affärer av olika slag med mera. Man behöver också ha förstått de matematiska storleksförhållandena eftersom ett badhus inte kan vara mindre än en vanlig villa till exempel. De äldre eleverna får bygga de olika byggnaderna efter givna mått, hur många kvadratmeter stort kan ett hus vara till exempel. Skolan använder sig också av olika datorspel, för att ge eleverna möjligheter att exempelvis träna matematiska färdigheter på flera sätt.

Vi arbetar med foto och film också. Bland annat har eleverna i årskurs 4-6 arbetat med att spela in instruktionsfilmer. Först fick eleverna göra en tydlig instruktion skriftligt i ämnet svenska och därefter förtydliga den ytterligare genom att spela in en film.

Eleverna får ofta välja sitt eget sätt att redovisa sina kunskaper på efter ett arbetsområde. Det kan vara att göra ett bildspel, en spelfilm eller en film utifrån stillbilder. Det kan också vara att göra en skriftlig redovisning i form av faktabok eller väggplansch till exempel.

Organisation

Hallsta skola är en F-9-skola, vilket innebär att vi har alla årskurser från förskoleklass till årskurs 9.  Lärare och annan personal är indelad i arbetslag och varje arbetslag håller till i sin byggnad.

 • Arbetslag F-6 håller till i Gula skolan. F-6 omfattar totalt 144 elever och där jobbar 9 pedagoger och en specialpedagog.
 • Arbetslag 7-9 har sina lokaler i den brunröda tegelbyggnaden bredvid Friskis & Svettis lokaler. 7-9 är skolans största arbetslag, eftersom vi också tar emot elever från omkringliggande skolor till årskurs 7. I år finns 166 elever, 18 pedagoger och 2 speciallärare.
 • I båda arbetslagen arbetar även modersmålslärare och vi har för närvarande 11 språk representerade på skolan.
 • På Hallsta skolas fritidshem arbetar fyra härliga tjejer, de håller full aktivitet på fritids och är även med i skolans verksamhet på olika sätt. Lillemor har också hand om miljörådet.

Hallsta skolas egna mål

Varje år gör vi en plan för vårt arbete på Hallsta skola, för att alla vi som jobbar här ska sträva åt samma håll och prioritera samma saker, så att vi når dit vi vill. Läsåret 2014-2015 har vi haft ett särskilt fokus på den röda tråden, samt studiero och trygghet för att nå bättre kunskapsresultat. Läs mer i vår arbetsplan

På Hallsta skola har vi nolltolerans mot mobbning och kränkande handlingar. Till vår hjälp har vi ett trygghetsteam som består av vuxna som arbetar på skolan. Läs mer i vår plan mot kränkande behandling

Restaurang och lokalvård

Skolans restaurang håller till i mitten av skolan. Vi  försöker att ha två rätter varje dag. I köket lagas så mycket som möjligt från grunden. Matrådet består av elever från årskurs F-9. Genom matrådet får köket synpunkter och förslag till matsedeln. Grönsaker och frukt är en viktig del av lunchen så vi har en välfylld salladsbuffé. Det serveras alltid mjölk, knäckebröd och smör varje dag. Kökets mål är att ge ditt barn en vällagad, varierad och god lunch. I köket arbetar 6 personer. Lokalvårdarna håller rent och fint i vår skola, de består av fyra personer och arbetar året runt. 

  Senast ändrad: 2022-05-04
  ×

  Tyck till om den här sidan

  Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.