Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskola kan få skolskjuts till den skola som eleven är placerad i. Elever som går gymnasiesärskola kan också ansöka om skolskjuts. Ansökan ska göras inför varje läsår.

Buss på väg.

Elever i förskoleklass och grundskola kan få skolskjuts till den skola som eleven är placerad i. Elever som går gymnasiesärskola kan också ansöka om skolskjuts. Ansökan ska göras inför varje läsår.

Elever som har rätt till skolskjuts

För att ditt barn ska få skolskjuts är grundregeln att avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan ska vara minst:

  • 2 kilometer för förskoleklass–årskurs 3
  • 3 kilometer för årskurs 4–6
  • 4 kilometer för årskurs 7–9

Om ditt barn har en funktionsnedsättning, om trafikförhållandena är svåra eller det finns andra särskilda omständigheter, kan ditt barn beviljas skolskjuts utan att villkoren för färdvägens längd är uppfyllda. Elever som går i gymnasiesärskola kan också ansöka om skolskjuts.

Skolskjuts kan utföras med allmän kollektivtrafik (busskort, båtkort), av upphandlade entreprenörer (skolbuss, taxi) eller genom så kallad självskjutsning.

Så ansöker du om skolskjuts

Ansökan gör du via kommunens e-tjänst:

E-tjänst: Ansök om skolskjuts

Du kan också fylla i en blankett:

Blankett: Ansök om skolskjuts

För att garantera skolskjuts från första dagen på höstterminen behöver ansökan göras under vårterminen innan. Under läsåret behöver ansökan ha inkommit minst tre veckor före första resan.

När besluts fattats får du ett e-postmeddelande. Du tar sedan del av beslutet via vårdnadshavarportalen. Du måste använda e-legitimation för att ta del av beslutet.

Gå till vårdnadshavarportalen.

Om du väljer en annan skola

Om du väljer en annan skola till ditt barn än den som ditt barn har blivit anvisad till har barnet normalt inte rätt till skolskjuts. Barnet kan få ett busskort om kravet på avstånd är uppfyllt. Ansökan måste göras även i detta fall. Ansökan om busskort görs på samma sätt som ansökan för skolskjuts.

Skolskjuts vid växelvis boende

Om du och barnets andra vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos er båda, kan du ansöka om skolskjuts från den adress där barnet inte är folkbokfört. Kravet för att beviljas skolskjuts till den alternativa adressen finns beskrivet i kommunens riktlinjer för skolskjuts-

Riktlinjer för skolskjuts i grundskolan

Om ditt barn råkat ut för en olyckshändelse och behöver skolskjuts träder kommunens olycksfallsförsäkring in. Läs mer om försäkringen här:

Kommunens olycksfallsförsäkring

Synpunkter på skolskjuts med taxi 

Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller vill rapportera en avvikelse när det gäller skolskjuts med taxi så behöver du skicka e-post till avvikelser@siriusomsorg.se gärna med kopia till skolskjuts@norrtalje.se

Det är viktigt att synpunkten eller avvikelserapporten innehåller uppgifter så att de kan spåra händelsen, för att åtgärda eventuella brister och felaktigheter. Avvikelserapporten behöver innehålla uppgift om resenären, tidpunkt för resan samt mellan vilka adresser resan har skett eller skulle ha skett.

Kontakt

Skolskjutsfrågor

skolskjuts@norrtalje.se

Kontaktcenter 0176-710 00

Skolskjuts med Sirius

Telefon: 0176-29 22 01

E-post: info@siriusomsorg.se

Bergkvara buss 

Telefon 08-55 66 88 00

skolskjuts@travellerbuss.se

Roslagstaxi (för Frötuna skola och Rådmansö skola)

0176-123 45

info@roslagstaxi.se

Mer om skolskjuts

Säkerhet och ansvar vid skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts i grundskolan.pdf

Här kan du få riktlinjerna för skolskjuts upplästa:
Riktlinjer för skolskjuts

Till Grundskola och fritidshem
Senast ändrad: 2023-01-16
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.