Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola kan få skolskjuts till den skola som eleven är placerad i. Elever som går anpassad gymnasieskola kan också ansöka om skolskjuts.

buss

Från och med läsåret 2023-2024 ska ansökan om skolskjuts göras inför varje skolstadie, det vill säga låg-, mellan- respektive högstadiet. Det innebär att en ny ansökan inte behöver skickas in varje år, förutsatt att förhållandena som ligger till grund för ansökan är desamma. Inför läsåret 2023-2024 måste alltså alla som önskar skolskjuts till sitt barn ansöka, det är först inför läsåret 2024-2025 som man inte behöver ansöka om barnet inte byter skolstadie.

Elever som har rätt till skolskjuts

För att ditt barn ska få skolskjuts är grundregeln att avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan ska vara minst:

  • 2 kilometer för lågstadiet (förskoleklass–årskurs 3)
  • 3 kilometer för mellanstadiet (årskurs 4–6)
  • 4 kilometer för högstadiet (årskurs 7–9)

Om ditt barn har en funktionsnedsättning, om trafikförhållandena är svåra eller det finns andra särskilda omständigheter, kan ditt barn beviljas skolskjuts utan att villkoren för färdvägens längd är uppfyllda. Beviljade beslut kan i speciella fall komma att vara tidsbegränsade.

Skolskjuts kan utföras med allmän kollektivtrafik (busskort, båtkort), av upphandlade entreprenörer (skolbuss, taxi) eller genom så kallad självskjutsning.

Så ansöker du om skolskjuts

Ansökan gör du via kommunens e-tjänst:

Ansök om skolskjuts

Saknar du e-legitimation kan du ansöka via blankett:

Blankett: Ansök om skolskjuts

För att garantera skolskjuts från första dagen på höstterminen behöver ansökan göras under vårterminen innan. Under läsåret behöver ansökan ha inkommit minst tre veckor före första resan.

När besluts fattats får du ett e-postmeddelande. Du tar sedan del av beslutet via vårdnadshavarportalen. Du måste använda e-legitimation för att ta del av beslutet.

Gå till vårdnadshavarportalen

Om du väljer en annan skola

Om du väljer en annan skola till ditt barn än den som ditt barn har blivit anvisad till har barnet normalt inte rätt till skolskjuts. Barnet kan få ett busskort om kravet på avstånd är uppfyllt. Ansökan måste göras även i detta fall. Ansökan om busskort görs på samma sätt som ansökan för skolskjuts.

Skolskjuts vid växelvis boende

Om du och barnets andra vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos er båda, kan du ansöka om skolskjuts från den adress där barnet inte är folkbokfört. Kravet för att beviljas skolskjuts till den alternativa adressen finns beskrivet i kommunens riktlinjer för skolskjuts.

Riktlinjer för skolskjuts i grundskolan

Om ditt barn råkat ut för en olyckshändelse och behöver skolskjuts träder kommunens olycksfallsförsäkring in. Läs mer om försäkringen här:

Kommunens olycksfallsförsäkring

Synpunkter på skolskjuts med taxi 

Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller vill rapportera en avvikelse när det gäller skolskjuts med taxi så behöver du skicka e-post till avvikelser@siriusomsorg.se gärna med kopia till skolskjuts@norrtalje.se.

Avvikelserapporten behöver innehålla uppgift om resenären, tidpunkt för resan samt mellan vilka adresser resan har skett eller skulle ha skett, för att de ska kunna spåra händelsen och åtgärda eventuella brister och felaktigheter.

Kontakt

Skolskjutsfrågor

skolskjuts@norrtalje.se

Kontaktcenter 0176-710 00

Skolskjuts med Sirius

Telefon: 0176-29 22 01

E-post: info@siriusomsorg.se

Bergkvara buss 

Telefon 08-55 66 88 00

skolskjuts@travellerbuss.se

Roslagstaxi (för Frötuna skola och Rådmansö skola)

070-829 79 45

info@roslagstaxi.se

Mer om skolskjuts

Säkerhet och ansvar vid skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts i grundskolan.pdf

Här kan du få riktlinjerna för skolskjuts upplästa:
Riktlinjer för skolskjuts

Senast ändrad: 2023-09-11