Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om kungörelser

Här hittar du de ärenden, enligt plan- och bygglagen, som vi har kungjort (meddelat om) i Norrtelje Tidning. Är du berörd granne har du möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.

På anslagstavlan hittar du anslag och kungörelser

Anslag och kungörelser på Norrtälje kommuns anslagstavla

Så lämnar du synpunkter i ett ärende  

  1. Skriv ned dina synpunkter.
  2. Ange i skrivelsen även ärendets diarienummer, ditt namn och din egen fastighetsbeteckning.
  3. Skicka till Bygg- och miljökontoret, Box 808, 761 28 Norrtälje.
  4. Har du frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter

Om kungörelse

Då en ansökan om bland annat bygglov och förhandsbesked kommer in till bygg- och miljökontoret ska, enligt plan- och bygglagen, berörda grannar ges möjlighet att lämna synpunkter över ansökan.

I de flesta ärenden skickar bygg- och miljökontoret bygglovhandlingarna och information om möjligheten att lämna synpunkter till samtliga berörda grannar. I de ärenden där det är många som ska informeras har bygg- och miljökontoret rätt enligt lagen att i stället annonsera i lokaltidningen om inkommen ansökan och möjligheten att lämna synpunkter. Annonsering sker då i Norrtelje Tidning som en kungörelse. 

Senast ändrad: 2023-03-20