Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Brandfarlig och explosiv vara

Om du ska hantera brandfarliga och explosiva varor krävs det tillstånd. Du söker tillståndet via vår e-tjänst.

Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen, blandningar och föremål samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

För brandfarlig vara gäller tillståndskravet yrkesmässig hantering eller hantering över vissa mängder, medan det för sprängämnen gäller all sorts hantering, överföring och import.

I Norrtälje Kommun är det Räddningstjänsten som handlägger tillstånd gällande brandfarliga och explosiva varor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har mer information som rör lagstiftning och annat inom ämnesområdet. 

Senast ändrad: 2022-12-20