Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Explosiv vara

Om du ska hantera explosiva varor måste du söka tillstånd. Du ska kunna visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning och att du har kunskap om de risker som är förknippade mer varorna. Här kan du läsa hos vem du ansöker och hur du gör.

Du använder samma blankett för samtliga av nedanstående situationer, men du behöver bara fylla i den del som är relevant för dig.

Sprängning och pyrotekniska artiklar

Om du ska ägna sig åt sprängning eller användning av pyrotekniska artiklar så ska du vända dig till Räddningstjänsten.

Om du ska importera eller exportera explosiva varor ska du vända dig till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På deras webbplats kan du även hitta övrig information och de lagar som berör explosiv vara.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Vid sprängning inom detaljplan krävs även tillstånd enligt ordningslagen. Tillståndet söks hos Polisen.

Förvärv och innehav 

Om du skaffar dig eller redan äger explosiva varor måste du ha tillstånd för förvärv och förvaring. Det första alternativet är att du köper explosiv vara och förbrukar direkt, till exempel vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget tillstånd till förvaring. Det andra alternativet är att du köper varor och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du även tillstånd till förvaring.

Förvaring 

Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd till förvaring själv.

Handel

Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor, till exempel om du säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar. För dig som bara ska söka tillstånd för att sälja fyrverkerier finns en förenklad ansökningsblankett.

Ansök om att få sälja fyrverkerier.

Överföring

Detta tillstånd behöver du som köper vissa typer av explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till förråd, till arbetsplatsen eller över kommungränserna. Läs mer om vilka typer av explosiva varor det gäller på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Godkännande av ny föreståndare

Om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara, men ska byta föreståndare kan du söka enbart för godkännande av ny föreståndare. Du kan då inte göra några andra förändringar i hanteringen mer än att du har en ny föreståndare.

Inspektion av lokal

Om din ansökan för att få hantera explosiva varor rör hantering på ett särskilt ställe, till exempel förråd eller försäljningslokal, kan Räddningstjänsten behöva kontrollera att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagstiftningen.

Tillsyn

Efter att du fått ditt tillstånd för hantering av explosiva varor så genomför Räddningstjänsten tillsyn av din verksamhet. Vid tillsynen kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att du i övrigt följer de hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser som finns.

Mer information om explosiva varor
Senast ändrad: 2022-12-20