Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Så fungerar sotning av eldstad

Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras av kommunens behöriga sotare för att få användas och för att minimera risken för soteld.

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.

Sotningen innebär att brännbara sotbeläggningar i eldstäder och rökkanaler tas bort i sådan omfattning att risken för soteld och skadeverkningarna vid en soteld minimeras. Det innebär att alla ytor som rökgaserna passerar ska rengöras.

Taxan för sotning och brandskyddskontroll.

Sotningsdistriktet

Varje hus i Norrtälje kommun tillhör ett sotningsdistrikt. Hos sotningsdistriktet finns uppgift om vilka eldstäder som finns i huset och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats.

Kommunen har ansvar för att alla sotningspliktiga fastigheter sotas och kontrolleras ur brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Norrtälje kommun är uppdelat i ett distrikt och har avtal med ett sotningsföretag som utför arbetet. Sotning utförd av annan sotare än kommunens avtalade entreprenör ersätter inte den lagstadgade sotningen utan är endast en extrasotning. 

 

Kontaktuppgifter till sotningsdistriktet:

Norrtälje kommuns sotningsdistrikt

Attunda Sot & Vent AB
Bergshamravägen 40, 761 11 Bergshamra
Telefon: 0176-22 39 10 
E-post: info@attunda.com

Hemsida: Attunda Sot & Vent AB

Tidsintervaller för sotning och brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll och sotning är två separata uppdrag som utförs enligt olika tidsintervaller som är fastställda av kommunen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi försöker att samordna tillfället för brandskyddskontroll och sotning för att minska antalet besök i fastigheten och göra det smidigare för dig som är fastighetsägare. Läs mer om vilka tidsintervaller som gäller.
Tidsintervaller 

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004.  

Förbered inför sotarens besök

När det är dags för sotning får du besked om detta från ditt sotningsdistrikt. Om tiden inte passar kan du höra av dig och få hjälp att anpassa tillfället efter dina behov. Sotningsdistriktet har inte rätt att senarelägga ett besök mer än två månader än vad som är angivit enligt tidsintervallerna.

  • Se till att anläggningen är tillgänglig i sin helhet från eldstad till skorsten och att det finns en säker tillträdesväg från mark till skorstenen.
    Taksäkerhet här.
  • Är det brandskyddskontroll som ska utföras behövs även tillgång till vind, skorstenschakt och andra eventuella utrymmen där skorstenen passerar.
  • Låt bli att elda samma dag som brandskyddskontrollen sker.
  • Se till att du har uppgifter om byggnadsår och eventuella ombyggnadsår för eldstad och skorsten vid brandskyddskontrollen.

Sotning i bostadsrätt/flerfamiljshus

Om du bor i en bostadsrätt är det bostadsrättsföreningen som fastighetsägare som är ansvarig för eldstäder och rökkanaler i huset. Det är bostadsrättsförenings stadgar som sedan bestämmer vilka rättigheter och skyldigheter du som bostadrättsinehavare har kring eldstaden i din bostadsrätt.  Är du osäker på vad som gäller i just din bostadsrättsförening kontaktar du styrelsen. Detsamma gäller om du vill renovera en skorsten för att ta en befintlig eldstad i bruk.

Mer information om vad som gäller för eldstäder i bostadsrätt

Eldstäder i bostadsrätt

Senast ändrad: 2022-11-09