Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Sota själv

Om du vill ta över ansvaret för din sotning har du rätt att göra det. För att få tillstånd att sota själv måste du se till att det sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Sota själv

Fastighetsägare som kan sota på ett säkert sätt ur brandskyddssynpunkt kan få tillstånd att sota på egen hand. Detta kallas för egensotning.  Även om du sotar själv så ska regelbundna brandskyddskontroller utföras av Räddningstjänsten. 

Det finns två varianter av egensotning. Antingen utför du arbetet själv eller så tar du in en annan behörig sotare att utföra arbetet. Oavsett om du kommer att utföra sotningen själv eller kommer att anlita en annan sotare är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det sker på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt, att anläggningen sotas enligt gällande sotningsfrister och att sotningstillfällena dokumenteras i bifogad sotningsjournal.

Om du är intresserad av att sota själv men behöver mer kunskap på området kan du gå en kurs i egensotning, som anordnas av Brandskyddsföreningen.

Ansök om att få sota själv

För att få tillstånd till att sota själv måste du göra en ansökan. Du får inte sota förrän du fått ett besked. I guiden nedan beskriver vi hur du går tillväga för att ansöka om egen sotning.

Senast ändrad: 2023-01-09