Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan 2040

Översiktsplanen hjälper till att skapa en förståelse för hur alla beslut hänger ihop och ger en bild av hur politikerna vill att Norrtälje kommun ska utvecklas.  

Kommunen fattar tusentals beslut i olika ärenden varje år. Vissa beslut är små och berör endast några, medan andra påverkar alla invånare i Norrtälje kommun. Oavsett vilka beslut som fattas har de inverkan på vår gemensamma framtid. Översiktsplanen hjälper till att skapa en förståelse för hur alla beslut hänger ihop och ger en bild av hur politikerna vill att Norrtälje kommun ska utvecklas.  

I januari 2014 vann Norrtälje kommuns nya översiktsplan laga kraft. I översiktsplanen kan du läsa om framtidsidéerna som ligger till grund för den nya översiktsplanen. Du även ta del av kommunens ställningstagande i utvecklingsområden och olika strategier gällande skola, regional samverkan och näringsliv. Under arbetet med den nya översiktsplanen identifierades fem strategiska tillväxt frågor:

  • Norrtälje kommun ska integreras med och utvecklas i takt med övriga Stockholmsregionen
  • Kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och utbildningsnivån ska höjas
  • Ett gott företagsklimat ska öka delaktigheten på arbetsmarknaden och utveckla nya och befintliga företag
  • Hela kommunen ska växa och nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter
  • Norrtälje stad ska stimulera tillväxt och bidra ytterligare till den positiva utvecklingen i hela kommunen

Vi vill att så många som möjligt ska ta del av översiktsplanen och har tagit fram en kortversion där du kan läsa om de fem strategiska tillväxt frågorna som har utarbetats från översiktsplanen. I kortversionen kan du läsa om kommunens översiktliga målsättningar, fokusfrågor och strategier med sikte mot år 2040.

Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2015-01-27
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.