Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Ekosystemtjänster i Norrtälje stad

Ekosystemtjänsterna är indelade i 4 stycken undergrupper:

  • Stödjande
  • Reglerande
  • Hälsobringande
  • Försörjande

I grönstrukturstrategin har ekosystemtjänster identifierats för olika grönområden. Generellt representerar alla grönområden och grönytor ekosystemtjänster på ett eller annat sätt. I strategin redovisas ekosystemtjänster som är mest tydliga i respektive grönområde. Som ett exempel kan funktionen naturpedagogik förekomma i samtliga grönytor där barn leker. Norrtälje stads grönstruktur berörs inte i första hand av försörjande ekosystemtjänster, såsom matproduktion, friskt grundvatten och skogsbruk. Därför kommer inte försörjande ekosystemtjänster beskrivas i Norrtälje stads grönstrukturstrategi.

Utöver de ekosystemtjänster som beskrivs i denna strategi och som kopplas till olika grönområden finns det mer generella ekosystemtjänster som gäller alla grönytor. Det är ekosystemtjänster som ekologiska samspel, luftkvalité och bullerreglering. Alla grönytor ger till exempel en förbättrad luftkvalitet.

Växthuseffekten hämmas av grönstruktur då gröna växter genom sin fotosyntes tar upp koldioxid och avger syre. Bullerreglering sker bland annat genom att stadens träd dämpar ljud. Träd och växter binder jorden, vilket minskar risken för erosion (söndervittring av jordar) och skred. Det är särskilt viktigt för vår framtida hållbara planering med klimatförändringar där vi kan vänta större variationer i vädret med bland annat häftigare vindar och regn. Före orkanen Katrina såg man exempelvis röjning av strandskogar i Louisiana som investeringar eftersom de höjde värdet på strandtomterna. Idag inser man att området hade ett stort värde som skyddade mot stormar och höga vattenflöden.

Senast ändrad: 2017-06-28