Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regler och Avgifter

Den här informationen vänder sig till dig som vårdnadshavare. När du tagit del av den så hoppas vi att en hel del av de frågor som kan tänkas dyka upp har blivit besvarade.

För att minska spridningen av det nya coronaviruset har vi beslutat att ställa in evenemang där Norrtälje kommun är arrangörer tills vidare. Beslutet gäller evenemang som är öppna för allmänheten. Mer information finner ni under "Evenemang".

All undervisning på Roslagens kulturskola sker digitalt med start januari 2021 detta pågår tills nytt beslut tas. 

Erbjudande om plats

Ur pedagogiskt och socialt perspektiv startar all nybörjarundervisning i gruppform. Inga lektioner har en undervisningstid under 20 min. Intresseanmälan och bokning av kurser sker via StudyAlong. Efter att den nyantagna eleven haft sin första lektion så är betalningskravet bindande och faktureringen sker under pågående termin.

StudyAlong

Hösten 2020 bytte Roslagens kulturskola system till StudyAlong. Intresseanmälan och bokning av kurser sker numer endast via StudyAlong även kommunikation mellan vårdnadshavare, lärare och elever sker via den nya plattformen.  

www.studyalong.se/roslagen

Frånvaro

Det är viktigt att anmäla all frånvaro, både till instrumentallektioner samt ensemble/session. Om ditt barn blir sjukt och inte kan delta i undervisningen vill vi att ni meddelar den berörda läraren. Detta för att våra lärare skall kunna planera sina lektioner och resor. Vi kompenserar inte för lektioner som faller bort pga. elevens egen frånvaro. Vid ogiltig frånvaro under tre tillfällen riskerar eleven att förlora sin plats.

Fler instrument/byte

Att få instrumentalundervisning på två instrument är en möjlighet som man kan ansöka om. Detta erbjuds i mån om plats och läraren gör en bedömning om eleven förväntas klara ett större engagemang. Det kan även ges möjlighet att få dubbellektion på ett instrument där samma regler gäller. Att byta från ett instrument till ett annat sker i mån om plats.

Ensembler och konserter

Utöver lektionstillfällena får eleverna möjlighet att delta i många fler aktiviteter. Under årets gång har vi ett flertal uppspel och konserttillfällen. De flesta elever får tidigt och senast efter ett år erbjudande om att ingå i en orkester, ensemble eller session. Att delta i en ensemble/orkester ger eleven möjlighet att utvecklas på många plan och att få ta del av fler av musikskolans lärares stöd och uppmuntran.

Session

På vissa av våra instrument kan kötiden komma att vara väldigt lång. Tex. Gitarr och piano. Då kan eleverna få möjligheten att börja lära sig spela detta instrument i en rolig och utvecklande miljö. Vi spelar alla olika genrer av musik och har tre stora konserter under årets gång. I en Session ingår det olika instrument och nivån anpassas efter eleverna själva. Även de elever som går på instrumentalundervisning erbjuds att spela med i Session.

Läsåret

Vi följer i stort sett grundskolans kalendarium, men projektveckor och andra aktiviteter bryter schemat. Lärare informerar alltid i god tid om förändringar. Vid höstterminens startar vi i regel den schemalagda undervisningen 1-2 veckor efter grundskolan. Detta går ej att undvika då vi är beroende av att eleverna får sina scheman från grundskolan före vi kan lägga schemat för Kulturskolan. Vårterminen startar direkt efter gällande schema. Ingen återanmälan krävs inför en ny termin.

Instrument att hyra

Hyrestiden och möjligheten att få hyra instrument varierar. Under varje kurs kan ni se vad som gäller för varje instrument.

Avanmälan

Om ditt barn vill sluta, ta gärna reda på varför. Kanske det är någonting som vi enkelt kan lösa tillsammans. Avanmälan gör du via StudyAlong. Sker ingen avanmälan fortsätter eleven stå placerad och ni kommer att fortsätta debiteras. Utebliven närvaro eller utebliven betalning gäller ej som avanmälan. Avanmälan ska ske senast 1/9 för HT och 8/1 för VT.

Avgifter

Instrumental/ sångundervisning*: 750 kr /termin
Instrumental/ sångundervisning* (satsa, dubbellektion): 1500 kr /termin
Endast Ensemble/kör/låtskrivning/musikproduktion: 425 kr /termin
Instrumenthyra: 300 kr /termin
Vuxenundervisning: 2500kr /termin
* Deltagande i en ensemble ingår utan kostnad

 

Till Kultur
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.