Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Resultat seniorenkäten 2022

Under vår och försommaren 2022 genomförde Norrtälje kommuns äldreombudsman en enkätundersökning för invånare 60 år eller äldre. Totalt svarade 911 personer på enkäten som bland annat handlade om boende och hälsa. Här presenteras resultatet.

Boende

Ungefär hälften av de svarande bodde i Norrtälje stad. 61 % var sammanboende – många är ensamstående. 85 % av de svarande ägde ett boende, hus eller bostadsrätt.

Var bor du idag? 

Antal svar 472 60 37 20 34 61 180 47
Svarsalternativ Norrtälje stad Rimbo Hallstavik Älmsta Bergshamra Serviceorter* Övrig landsbygd Övriga öar

*Herräng, Grisslehamn, Skebobruk, Edsbro, Svanberga, Gräddö och Furusund

Om du skulle behöva flytta till anpassat boende nu eller senare i livet, var vill du helst bo? 

Cirka 80 % ville bo kvar där de bor idag, så länge som möjligt, även med stöd av anhöriga eller socialtjänst. Vid behov av flytt till anpassat boende – cirka 90 % ville bo i Norrtälje stad. 

Antal svar 691 50 25 22 10 27 29 19 38
Svarsalternativ Norrtälje stad Rimbo Hallstavik Älmsta Bergshamra Serviceorter* Övrig landsbygd Övriga öar Utanför kommunen

*Herräng, Grisslehamn, Skebobruk, Edsbro, Svanberga, Gräddö och Furusund

Kan du ta dig in och ut i ditt boende och kan du röra dig i din närmiljö utan att behöva gå några trappsteg, i en trappa eller exempelvis gå i svår backe eller stig? 

Drygt 40 % hade någon form av besvärligheter i sin närmiljö att ta sig fram. Cirka 23 % uttryckte på grund av väder att exempelvis löv, snö och is gör det besvärligt. Cirka 3 % hade alltid problem.

Antal svar 633 37 70 142 29
Svarsalternativ Ja, alltid Ibland är det allmänt besvärigt på grund av hela boendemiljö både inne och ute Ibland är det besvärligt på grund av min hälsa Ibland är det besvärligt på grund av årstiderna, exempelvis snö, is och löv Nej, det är alltid problem

Föreningar och aktiviteter

31% av de svarande var aktiva i en förening. 13 % var medlemmar men inte aktiva. 17 % ville inte vara med i en förening. 15 % ville gärna vara med i en förening men är inte medlem.

Är du medlem i en förening och föreningsaktiv eller medverkar du i någon annan form av regelbundna sociala sammankomster? 

Antal svar

280

115

229

131

156

Svarsalternativ

Ja, är föreningsaktiv och deltar aktivt

Ja, jag är medlem i en eller flera föreningar men inte aktiv medlem

Ja, jag träffar och umgås med människor i andra sociala sammankomster regelbundet

Nej, men skulle gärna vilja vara med i en förening eller någon social sammankomst regelbundet

Nej, jag är intre intresserad

Ensamhet

Nästan 70 % av de svarande träffade eller hade kontakt med någon flera gånger i veckan eller mer. 48 % upplevde ensamhet på något sätt, från enstaka gånger per år till en eller flera gånger i veckan.

Hur ofta träffar du eller har kontakt med anhöriga, vänner och bekanta? 

Antal svar 281 334 174 80 35 7
Svarsalternativ Varje dag Flera eller några gånger i veckan Någon varje vecka Någon eller några gånger Mer sällan än en gång i månaden Nästan aldrig eller aldrig

Besväras du av oönskad ensamhet? 

Antal svar 23 66 118 227 477
Svarsalternativ Dagligen En eller flera gånger i veckan Någon eller några gånger i månaden Enstaka gånger under året Aldrig

Vård och omsorg 

21 % av de som svarade var osäkra eller visste inte vart man ska vända sig för att få vård och omsorg. 42 % tyckte det har varit lätt att få kontakt med vården eller omsorgen. 205 synpunkter har inkommit.

Vet du var du ska vända dig när du behöver vård eller stöd av omsorgen? 

Antal svar 715 156 40
Svarsalternativ Ja Osäker Nej

Om du har behövt ta kontakt med vården eller omsorgen under de senaste två åren, tycker du det har varit lätt att få kontakt? 

Antal svar 378 343 57 17 115
Svarsalternativ Ja Någorlunda Nej Har ingen åsikt Har inte behövt ta kontakt

Synpunkter

 • Slippa telefonköer och telefonsvarare och snäva telefontider!
 • Ett särskilt nummer för seniorer – så man blir slussad till rätt verksamhet/enhet/avdelning – utifrån sina behov
 • Egen, fast, och samma läkare
 • Årlig undersökning med provtagningar och särskild info till alla som blir pensionärer
 • Finsktalande information och personal
 • Mer möjligheter till Videobesök
 • Ej appar
 • Bistånd för färdtjänst tar alldeles för lång tid

Trygghet

92 % av de svarande upplevde att det var tryggt att leva och bo i Norrtälje. 97 % upplevde trygghet i sin bostad och närmiljö. 7 % hade blivit utsatt för något brott av något slag – hälften av dessa var ekonomiska brott. De flesta av brotten polisanmäldes

Känner du dig trygg i din bostad och i närmiljö? 

625 255 22 8 1
Mycket trygg Mestadels trygg Varken trygg eller otrygg Lite otrygg Mycket otrygg

Har du någon gång under de senaste två åren blivit utsatt för brott? (Flera svar kan anges)

Antal svar 15 16 30 853
Svarsalternativ Ja, i min bostad Ja, när jag var utanför bostaden,  Ja, jag har blivit utsatt av ekonomiska bedragare Nej

Synpunkter

242 synpunkter har inkommit om vilka platser i kommunen som känns otrygga: 

 • Busstorget i Norrtälje – 50 % av synpunkterna
 • Socitetsparken kvällstid
 • Baksidan av Rodengymnasiet
 • Rimbo centrum och parken (ekedalsv-rånäsv)
 • Hallstavik centrum
 • Motionsspåren
 • Stökigheten vid krogar

Beredskap

Knappt 90 % av de svarande hade minst ”viss beredskap” varav hälften av dessa har ”mycket god beredskap”. Nästan 12 % hade ingen egen hemberedskap eller inte visste. Endast 4 % kände till kommunens inrättade trygghetspunkter.

Vilken grad av beredskap upplever du själv att du har? 

  382 423 32 54 20

Antal svar

Svarsalternativ

Jag har mycket god beredskap och vet vad jag ska göra och kan klara mig själv i en vecka Jag har viss beredskap och klarar mig i några dagar Vet inte Jag har ingen större beredskap och behöver lära mig mer vad jag ska göra och tänka på Jag har ingen egen beredskap och räknar med att samhället tar hand om mig

Känner du till var de fem trygghetspunkterna finns i kommunen? 

Antal svar 38 111 762
Svarsalternativ Ja Osäker Nej

Tillgänglighet

61 % av de svarande hade ingen uppfattning om tillgänglighet.

Vad är din allmänna uppfattning vad gäller kommunens tillgänglighet (rörelse, hörsel, syn och kognitiv förmåga) för de som är älddre och för de med funktionsnedsättning? 

Antal svar 232 73 559 38 9
Svarsalternativ Bra Mindre bra Vet inte Inte så bra

Dåligt

Synpunkter

97 synpunkter har inkommit om hur kommunen bör förbättra sin tillgänglighet.

 • Lättare att få kontakt med kommunen behövs
 • Bort med gatupratare, trappsteg till butiker och de höga trottoarkanterna!
 • Tätare busstrafik – och gratis
 • Skjuts till äldre i glesbygd och öar
 • Snöröjning och sandning på gångvägar är dåligt skött

Vill seniorer hjälpa till i skolan? 

 • 15 % av de svarande ville hjälpa till i skolan
 • 22 % visste inte
 • 63 % vill inte hjälpa till i skolan

Anhöriga

269 synpunkter på hur kommunens service kan förbättras har inkommit från anhöriga till personer med funktionsnedsättning eller annan sjukdom. Här är några exempel: 

 • I huvudsak synpunkter om behov av ökad avlastning
 • Fler stödpersoner
 • Avlösare
 • Utbildning och erfarenhetsutbyte
 • Samtalsgrupper
 • Anhöriga behöver få ekonomiskt stöd
 • Dagverksamhet på 5-6 timmar är för kort – ska man till Stockholm vid ärenden behövs 7-8 timmar

Kommunens service

 • 41 % av de svarande tyckte kommunens service är bra
 • 52 % hade ingen uppfattning om kommunens service
 • 7 % tyckte kommunens service var dålig

Om undersökningen 

Digital enkätundersökning – 1 maj till 23 juni 2022

Totalt 911 svar

 • 73 % kvinnor
 • 27 % män
Senast ändrad: 2023-03-02