Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äldreombudsman

Äldreombudsmannen bevakar strategiskt de äldres frågor och frågor som rör invånare med funktionsnedsättning. Det handlar om att uppmärksamma risker, brister och möjligheter.

Seniorenkät 2022

Är du 60 år eller äldre och bosatt i Norrtälje kommun? Då blir kommunens äldreombudsman väldigt tacksam om du kan svara på seniorenkäten 2022. Enkätsvaren blir till underlag för att kunna utveckla samhällsfunktioner för invånare som är 65 år och äldre.

Här besvarar du seniorenkäten

Om äldreombudsmannen

Som invånare kan du kontakta äldreombudsmannen om du vill ha information, rådgivning eller påtala en brist, risk eller ge förslag. Ombudsmannen tar inte upp enskilda personers ärenden.

Norrtälje kommuns ombudsman har till uppgift att stärka inflytandet för dig som: 

  • Är 65 år eller äldre
  • Funktionsnedsatt

Äldreombudsmannen arbetar strategiskt med att identifiera möjligheter inom områden som:

  • Hälsa, vård och omsorg.
  • Arbete (för dig 65+), tillväxt och integration.
  • Livslångt lärande, forskning och kompetens.
  • Samhällsbyggnad, infrastruktur och stadsutveckling.

Äldreombudsmannen har en oberoende ställning, fristående och självständig men samverkar brett inom kommunens alla verksamheter, bolag. förbund och med ideella sektorn samt andra relevanta aktörer.

Du når äldreombudsman Madeleine Rietschel via telefon eller e-postadress nedan. Äldreombudsmannen finns också på Facebook:
Klicka här för att följa och gilla Facebooksidan. 

Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder

Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder är organ för samråd och ömsesidig information samt praktisk samverkan mellan Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg inom områdena 65+ och funktionshinderområdet.

Läs mer om Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder här

Radiostund med äldreombudsman

Under året sänder äldreombusman Madeleine Rietschel "Radiostund med äldreombudsman" på Skärgårdsradion Roslagen. Följ äldreombudsmannens Facebooksida för aktuell information. Klicka här för att följa och gilla Facebooksidan. 

Skärgårdsradion finns på frekvenserna 107,8 (i Norrtälje) och 104,1 (i Hallstavik). Det går även att lyssna på webben i efterhand på Skärgårdsradion Roslagen. 
Här hittar du Skärgårdsradion Roslagen på Soundcloud. 

Rapporten om seniorcenter

I Norrtälje kommun är cirka 30 procent av alla invånare 65 år eller äldre och det faktumet gör att frågan om aktiviteter, umgängesträffar och kultur riktat mot de äldsta grupperna diskuterats flitigt på många håll i flera år. Därför fick också kommunens äldreombudsman i uppdrag av kommunfullmäktige att undersöka frågan om seniorcenter där önskemålen ska kunna inrymmas. Utredningen är nu klar och den stora enkät som ingått visar på ett enormt engagemang.

Här hittar du rapporten

Nyhetsbrev

Under coronapandemis början kommunicerade äldreombudsmannen med den äldre målgruppen via ett nyhetsbrev med aktuell information. Senaste nyhetsbrevet skickades i juni 2021 och kan återupptas om behovet uppstår.

Du hittar äldreombudsmannens nyhetsbrev på den här sidan

Kontakt
Senast ändrad: 2022-05-02
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.