30/3 kl. 07.00: Telefonin på Tiohundra ur funktion Läs mer...
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Äldreombudsman

Äldreombudsmannen bevakar strategiskt de äldres frågor och frågor som rör invånare med funktionsnedsättning. Det handlar om att uppmärksamma risker, brister och möjligheter.

Om äldreombudsmannen

Som invånare kan du kontakta äldreombudsmannen om du vill ha information, rådgivning eller påtala en brist, risk eller ge förslag. Ombudsmannen tar inte upp enskilda personers ärenden.

Norrtälje kommuns ombudsman har till uppgift att stärka inflytandet för dig som: 

  • Är 65 år eller äldre
  • Funktionsnedsatt

Äldreombudsmannen arbetar strategiskt med att identifiera möjligheter inom områden som:

  • Hälsa, vård och omsorg.
  • Arbete (för dig 65+), tillväxt och integration.
  • Livslångt lärande, forskning och kompetens.
  • Samhällsbyggnad, infrastruktur och stadsutveckling.

Äldreombudsmannen har en oberoende ställning, fristående och självständig men samverkar brett inom kommunens alla verksamheter, bolag. förbund och med ideella sektorn samt andra relevanta aktörer.

Du når äldreombudsman Madeleine Rietschel via telefon eller e-postadress nedan. Äldreombudsmannen finns också på Facebook:
Klicka här för att följa och gilla Facebooksidan. 

Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder

Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder är organ för samråd och ömsesidig information samt praktisk samverkan mellan Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg inom områdena 65+ och funktionshinderområdet.

Om Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder

Rapporten om seniorcenter

I Norrtälje kommun är cirka 30 procent av alla invånare 65 år eller äldre och det faktumet gör att frågan om aktiviteter, umgängesträffar och kultur riktat mot de äldsta grupperna diskuterats flitigt på många håll i flera år. Därför fick också kommunens äldreombudsman i uppdrag av kommunfullmäktige att undersöka frågan om seniorcenter där önskemålen ska kunna inrymmas. Utredningen är nu klar och den stora enkät som ingått visar på ett enormt engagemang.

Rapporten "Förutsättningar för seniorcenter i Norrtälje kommun – rekommendationer från äldreombudsmannen" (pdf)

Kontakt
Senast ändrad: 2023-03-02