Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder

Här finns information och protokoll för Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder.

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information samt praktisk samverkan mellan Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg samt berörda verksamheter och andra lokala intresseorganisationer för äldre (65+).

Sammanträden

Rådet består av 13 ledamöter och 13 ersättare och väljs i samband med ny mandatperiod. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år och protokoll förs. Rådets sammanträden är offentliga om rådet inte har beslutat om annat. Nedan hittar du protokoll från och med 2019.

Från hösten 2023 aviseras protokollen på Forum.

Rådet för funktionshinder (RFF)

Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information och praktisk samverkan mellan Norrtälje kommun och Kommunalförbundet för Sjukvård och Omsorg i Norrtälje samt berörda verksamheter och andra lokala intresseorganisationer inom funktionshinderområdet.

Sammanträden

Rådet består av 12 ledamöter och 12 ersättare och väljs i samband med ny mandatperiod. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år och protokoll förs. Rådets sammanträden är offentliga om inte rådet har beslutat om annat. Nedan hittar du protokoll från och med 2019.

Från hösten 2023 aviseras protokollen på Forum.

Senast ändrad: 2024-04-04