Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lokal utvecklingspeng för landsbygd och skärgård

Norrtälje kommun ska ha Sveriges mest populära landsbygd med attraktiva och hållbara livsmiljöer. I denna strävan ingår att ta tillvara på den utvecklingskraft som finns.

Föreningar och organisationer med goda idéer för att utveckla landsbygden, dess unika fördelar och dess behov ska kunna söka medel från kommunen. Denna lokala utvecklingspeng ingår som en del i landsbygds- och skärgårdsutvecklings-programmet som antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2018 och som har pågått sedan dess.

Fram till den 1 april 2021 är det åter öppet att söka det lokala bidraget, där ett villkor är att utvecklingsgruppen representerar både kvinnor och män samt uppmärksammar barns och ungdomars perspektiv.

Med anledning av att kommunen även har utlyst en ”jubileumsfond” för att uppmärksamma att kommunen 2021 uppmärksammar att kommunen fyller 50 år kommer det att finnas 400 000 kronor att fördela inom Lokal utvecklingspeng (LUP) år 2021.

I första hand prioriteras år 2021 stöd till lokala utvecklingsgrupper, stöd till upprättande av lokala utvecklingsplaner och förstudier. Detta kan innebära att stöd för platsutveckling och projekt kan komma att bli mer begränsat jämfört med tidigare och kommande år.

Det lokala utvecklingsbidraget

En enskild lokal utvecklingsgrupp kan erhålla ett engångsbelopp om 10 000 kronor för start av grupp eller framtagande av utvecklingsplan. För platsutveckling, idéstöd och projekt är det maximala investeringsbeloppet 100 000 kronor. För förstudier är bidraget maximalt 30 000 kronor.

Även år 2021 kommer det att finnas möjligheter att ansöka om så kallat skärgårdsmedel. Projektbidrag från skärgårdsmedel söks via Region Stockholm och är endast öppna för föreningar på öar med permanentboende utan fast landförbindelse. Ansökningar om bidrag från skärgårdsmedel kan göras löpande.

Från år 2022 kan tillgängliga medel för lokal utvecklingspeng komma att utökas till 1 miljon per år.

Senast ändrad: 2018-05-29
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.