Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Organisation

Norrtälje kommun har som mål att vara Sveriges populäraste landsbygd enligt antaget Landsbygds- och särgårdsutvecklingsprogram med dess tillhörande handlingsplan. Detta innebär många åtaganden. En viktig del i arbetet med att utveckla landsbygd och skärgård är att stärka dialog och samverkan mellan civilsamhället och kommunen.

Sedan många år finns det ett skärgårdsråd där representanter från skärgårdsöar och skärgårdsföretagare regelbundet träffar kommunala företrädare för att dryfta behov och åtgärder.

År 2020 startades även ett landsbygdsråd, även detta ett dialogforum med representanter från åtta bygder samt kommunövergripande organisationer.

Region Stockholm, utifrån sitt regionala uppdrag, samlar företrädare från kommunerna, strategiskt viktiga förvaltningar och organisationer för kontinuerliga dialoger och rapporter om aktuella viktiga strategiska frågor (Regionala skärgårdsrådet).

Mer information

Senast ändrad: 2023-02-15