Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Oljeavskiljare

En oljeavskiljare installeras för att förhindra utsläpp av olja, både till kommunalt spill- eller dagvattennät och direkt ut i naturen.

Miljöfarliga verksamheter

Verksamheter där det finns risk för utsläpp av mer än obetydliga mängder mineralolja, bensin eller liknande till kommunalt spill- eller dagvattennätet eller direkt ut i naturen måste ha en oljeavskiljare. Installationen är anmälningspliktig.

Exempel på verksamheter där oljeavskiljning krävs:

  • Fordonstvätt och spolplattor
  • Verkstad
  • Industrier med oljehantering
  • Garage
  • Parkeringsdäck
  • Måleriverkstad
  • Sprutlackeringsverkstad
  • Bensinstation
  • Åkerier
  • Platser där oljespill kan förekomma

Privata garage

Privata garage bör i första hand vara avloppslösa, men det är inte förbjudet att ha en golvbrunn. Vid installation av golvbrunn krävs en oljeavskiljande reningsanordning oavsett om fastigheten har enskilt avlopp eller kommunalt vatten och avlopp.

Fastighet med enskilt avlopp

Efter oljeavskiljning bör avloppsvattnet ledas till en ytlig singelbädd som inte får belastas av annat dagvatten. Utgående avloppsvatten får efter oljeavskiljning inte ledas till enskild avloppsanläggning eller dagvattenlösning.

Fastighet med kommunalt vatten och avlopp

Efter oljeavskiljare ska avloppsvattnet släppas på antingen det kommunala spill- eller dagvattennätet.

Så anmäler du installation av oljeavskiljare

Vid installation av oljeavskiljare ska en anmälan lämnas in i god tid innan verksamheten påbörjas.

Enskilt avlopp

Har fastigheten enskild avloppsanläggning ska anmälan göras till Bygg- och miljönämnden.

Anmäl installation av oljeavskiljare för enskilt avlopp

Kommunalt spill- och/eller dagvattennät

På Norrtälje Vatten och Avfalls webbplats anmäler du installation av oljeavskiljare vid kommunalt vatten och avlopp.

Självservice hos Norrtälje Vatten och Avfall

Senast ändrad: 2023-07-11