Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Bassängbad

Här kan du läsa om vilka tillstånd och regler som gäller för bassängbad.

Bassängbad är anmälningspliktiga

Du som ska öppna en anläggning med bassängbad tillgängligt för allmänheten ska anmäla det till Bygg- och miljönämnden. Bassänger, bubbelpooler, dammar, vattenrutschbanor och tunnor klassas som bassängbad. Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan du startar din verksamhet.

Anmäl din verksamhet här

Egenkontroll

Du som driver ett bassängbad ska fortlöpande planera och göra uppföljande kontroller av verksamheten, så kallad egenkontroll. Det är av stor vikt att du som driver ett bassängbad har kunskap om vilka risker som finns i verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår.

Exempelvis innefattar egenkontrollen en riskbedömning av hela verksamheten, uppgifter om antal badande, uppgifter om bassängen (volym, temperatur, kapacitet), uppgifter om reningsanläggningen, dosering av kemikalier samt daglig och månatlig provtagning av bassängvattnet. Även skötsel- och rengöringsrutiner för bassäng, reningsanläggning, omklädningsrum och bastu ingår. Hygienrutiner för badgäster ska vara uppsatta i verksamheten. Rutiner vid kemikalie- och fekalieolyckor ska också finnas tillgängliga.

Här kan du läsa mer om egenkontroll för bassängbad 

Här kan du hitta en exempelrutin för fekalieolyckor i bassängbad

Om driftstörningar uppstår ska du genast kontakta Bygg- och miljönämnden.

Senast ändrad: 2023-07-11