Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Utgångspunkter

Norrtälje kommun ska utvecklas hållbart för att säkerställa att höga värden bevaras och stärks samtidigt som utvecklingen bidrar till att nyttja Norrtäljes potential.

Hållbar utveckling ska också säkerställa att framtida generationer har tillgång till lika höga värden som vi har idag. För Norrtälje innebär det att omsorgsfullt använda ett starkt och livskraftigt näringsliv och ekonomiska resurser till att bygga upp samhälleliga och sociala värden, utan att minska de höga gröna och blå kvaliteterna som den rika naturmiljön, kust och skärgård samt den utpräglade kulturmiljön utgör.

Både på internationell, nationell och kommunal nivå finns övergripande mål och strategier för ett hållbart samhällsbyggande. Översiktsplanen ska ange hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling.

Det är kommunen som avgör vilka mål som är relevanta att ta upp i sin översiktsplanering. Här redovisas därför ett urval av globala, nationella, regionala och kommunala mål med särskild vikt för den fysiska planeringen i Norrtälje kommun.

Senast ändrad: 2022-12-19