Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Översiktsplan 2050

Processen

Att ta fram en översiktsplan är en tidskrävande process som ofta pågår under minst ett par år. Processen för översiktsplanen regleras i plan- och bygglagen vilket innebär att vissa krav behöver uppfyllas vid framtagande eller ändring av en översiktsplan.

Enligt lag ska förslaget samrådas med myndigheter, kommuner och andra som är berörda. Efter samrådet bearbetas förslaget och kommunen ska låta förslaget granskas för att slutligen antas av kommunfullmäktige.

För att översiktsplanen ska fungera som vägledande dokument är det viktigt att den hålls uppdaterad och aktuell. Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod besluta om översiktsplanen är aktuell eller om den behöver revideras. Detta görs genom att beslut om en planeringsstrategi tas under första halvan av varje mandatperiod. Planeringsstrategin är avsedd att utgöra dels en bedömning av om den gällande översiktsplanen är aktuell, dels en viljeyttring i fråga om kommunens fortsatta arbete med översiktsplanering.

 

Diagram som visar process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning

Bild: Process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning. Boverket (2022). https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-oversiktsplanering/ 

Senast ändrad: 2022-12-19