Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Fördjupad översiktsplanering

En översiktsplan ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, myndigheter och företag.

I områden med mer komplicerade förhållanden och där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. I en fördjupning av översiktsplanen ska det framgå hur marken bör användas vilket underlättar vid framtagandet av detaljplaner då inriktningar finns angivet.

Kustområden, tätorter och planerade utbyggnadsområden är exempel på områden som kan vara nödvändiga att fördjupa. Norrtälje kommun har ett antal fördjupningar av översiktsplaner som är gällande tillsammans med ÖP2040, bland annat för Norrtälje stad, Rimbo och Älmsta och skärgården. Samtliga nu gällande fördjupningar av översiktsplanen ses över i samband med att en ny kommunomfattande översiktsplan, Översiktsplan 2050, tas fram. Det pågår också arbete med att ta fram två nya fördjupningar av översiktsplanen, Fördjupning av översiktsplanen för Rimbo samt Fördjupning av översiktsplanen för Norrtälje stad.

 

Senast ändrad: 2023-02-07