Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Trafik- och mobilitetsstrategi

Trafik- och mobilitetsstrategin visar på viktiga prioriteringar och pekar ut principer som ska gälla i den framtida planeringen av transportsystemet i kommunområdet.

Norrtälje kommun växer. Det är fler som ska bo, arbeta och besöka kommunen vilket innebär mer resor. En snabbt växande befolkning är något positivt och innebär både en utmaning med att fler ska resa och använda infrastrukturen och samtidigt en möjlighet att påverka att fler resor företas med gång, cykel och kollektivtrafik. En av de viktigaste utmaningarna för kommunen är balansen mellan befolkningstillväxt och att bidra till Sveriges nationella klimatmål.

Trafik- och mobilitetsstrategin pekar ut inriktningen för hur transportsystemet ska utvecklas med tidshorisont till år 2040. För att nå ökad ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt måste de regionala kopplingarna utvecklas. För att bidra till de nationella klimatmålen behöver den byggda miljön och gaturummet underlätta för fler resor med gång, cykel och kollektivtrafik samt att biltrafiken behöver miljöanpassas.

Trafik- och mobilitetsstrategin gör även viktiga prioriteringar och pekar ut principer som ska gälla i den framtida planeringen av transportsystemet, så att kommunen kan bli mer tillgängligt för alla människor. Gatan är en plats för många olika funktioner och intressen som behöver utformas för att bidra till en förbättrad livsmiljö med ökad närhet, trygghet och säkerhet för människor.

Trafik- och mobilitetsstrategin behöver konkretiseras inom vissa trafikslag och är utgångspunkten för planer och program som beskriver och prioriterar utförandet.

Senast ändrad: 2022-10-04