Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Byggprocessen

Byggprocessen startar med att den åtgärd du önskar göra är bygglovspliktig. Du ansöker sedan om bygglov och då får vi äntligen börja handlägga ditt ärende! Nedan finner du information om vad som sker på vägen.

På Boverkets webbplats kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga, till att du fått ett slutbesked.

Boverkets guide för bygglov och byggprocessen

I Norrtälje kommun har vi digitaliserat stora delar av processen vilket innebär att du som sökande kommer att få meddelande från vårt system under handläggningens gång. Exempelvis när ärendet har fördelats och granskning har påbörjats, då får du som sökande information om vem som är handläggare. 

När arbetet med ditt bygglovsärende är igång kan du ha nytta av andra e-tjänster, till exempel för att göra kompletteringar och skicka meddelanden till handläggaren.

Kontakt med bygglovsavdelningen

Några viktiga ord att känna till

Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.  Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun, en region eller en statlig myndighet.

Om byggherrens ansvar (Boverket) 

Tomtplatsavgränsning

Tomtplatsavgränsning vid strandskyddsdispens (Naturvårdsverket)

Så söker du bygglov

Senast ändrad: 2023-03-29