Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Så gör du om du upptäckt att en åtgärd saknar tillstånd

Om du upptäcker en olägenhet eller vill anmäla en olaglighet (svartbygge) kan du göra en anmälan om detta. I första hand bör du kontakta verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren och påtala störningen eller olägenheten och ge denne möjlighet att åtgärda problemet.

Byggt utan lov? 

Om du eller någon granne har råkat bygga utan erforderliga tillstånd (lov och/eller startbesked) räknas det som en överträdelse enligt plan- och bygglagen. 

Om du byggt utan lov ska du göra en ansökan eller anmälan i efterhand till oss. 

Gör du din ansökan/anmälan i e-tjänsten "Ansöka om bygglov och andra lov" 

Vi prövar då ansökan/anmälan som vanligt och gör en bedömning om tillstånd kan lämnas. Det går alltid att söka om bygglov i efterhand, men med risken att få avslag.

Preskriptionstiden för olovligt byggande är 10 år – därefter kan kommunen inte besluta om att du ska riva det som byggts utan tillstånd. Att få riva en åtgärd som är uppförd utan erforderliga tillstånd blir endast aktuellt om lov i efterhand inte kan beviljas. 

Om du vill anmäla tillsynsärende

Anmälan om olägenhet

På övriga sidor finner du mer information om vad som händer när Bygg- och miljönämnden har startat ett tillsynsärende och vad de innebär för den anmälda fastighetsägaren. 

 

Senast ändrad: 2023-03-20