Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Resultat av EU-projektet BATSECO-Boat

Projektet BATSECO-Boat har arbetat för ett renare Östersjön genom att installera tömningsstationer för båttoaletter. Projektet har resulterat i två nya stationer i Norrtälje skärgård.

Tömningsstation för båttoalett för fritidsbåtar vid Stora Högskär

Under tre års tid har projektet BATSECO-Boat arbetat för ett renare Östersjön genom att installera tömningsstationer för toalettavfall för fritidsbåtar. Projektet har varit ett samarbete mellan Sverige, Finland och Estland. Norrtälje kommun, Campus Roslagen/Vattencentrum samt konsultföretaget Ecoloop har varit Sveriges representanter i projektet.

EU-flagga och logga Interreg Central Baltic

Resultatet av projektet – fler tömningsstationer

Projektet avslutades under våren 2021 och resulterade i 11 nya tömningsstationer i Sverige, Finland och Estland samt 9 renoverade stationer i den finska skärgården. Fördelningen bland stationerna blev; 2 stationer i Sverige (Norrtälje skärgård), 4 i Estland samt 5 i Finland.

Stationerna i Norrtälje skärgård installerades vid Singösundet och Stora Högskär och togs i drift 2021 vecka 19. Tömningsstationer hittar du på Transportstyrelsens hamnkarta. Använd annan webbläsare än Internet Explorer för att komma åt kartan.

Tömningsstationer på Transportstyrelsens hamnkarta

Processerna med att köpa in och installera nya tömningsstationer har underlättats av undersökningar av de tekniska lösningar som finns på marknaden, ekonomiska analyser, fritidsbåtarnas rörelsemönster samt kemiska analyser av båtlatrin som samlats in.

BATSECO-Boat (Best Available Technology of SEwage COllecting technologies for Boat tourism) samordnades av Åbo universitet (Finland) och övriga partners var Håll skärgården ren (Finland), Ecoloop (Sverige), Campus Roslagen (Sverige), Norrtälje kommun (Sverige), Håll Estniska havet rent (Estland) samt Viimsi kommun (Estland). Svenska Transportstyrelsen har varit med som referenspartner till projektet.

Projektet finansierades av EU-programmet Interreg Central Baltic, med en total budget på 1,48 miljoner euro, varav 1,14 miljoner euro var bidrag från Central Baltic program.

Senast ändrad: 2023-03-01